Georges Remkes: hoe Liefde uitgangspunt van wetenschap kan zijn

€ 15,00 (inclusief btw)

Hoe kunnen wij ons zicht op de realiteit verbreden, zodat er weer ruimte en tijd komt om vanuit Liefde te leven? Dit kan door te gaan inzien waar de huidige beperkingen vandaan komen. Schuiven wij ons intuïtieve weten over de essentiële aspecten van het leven bij voorbaat terzijde? Wat is er het gevolg van, dat dit intuïtieve weten wordt afgedaan als ‘subjectief’, vrijetijdsbesteding en daarmee als niet behorend tot het terrein van wetenschap of onderwijs?

"In mijn boek wordt uitgelegd, dat het denken, basis van wetenschap, ons zicht op de realiteit zodanig beperkt, dat we de aard van bewustzijn en van het leven niet meer kunnen herkennen. Door te ervaren wat voorbij het gebruik van woorden ligt, wordt duidelijk: Bewustzijn en Liefde zijn er al, in een vormloze bestaanswijze.

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, is het hard nodig om te komen tot wetenschap waarin zingeving een centrale plaats inneemt, en Bewustzijn en Liefde op een natuurlijke wijze begrepen kunnen worden.

Door de waarde van het denken zelf te relativeren, kan een heel nieuw wereldbeeld ontstaan. Er kan een wereld voor ons open gaan door het denken zelf in het juiste perspectief te plaatsen. Zo hoeven we niet langer op te kijken tegen ‘vastgestelde waarheden’. Dit schept ruimte voor wat fundamenteler is: Liefde en Bewustzijn".

 

Over de auteur dr. Ir. G.J.J. (George) Remkes

“Al in mijn jonge jaren vond ik niet de aangeleerde kennis, maar het begrip over de wezenlijke vragen van het leven van belang. Zo heb ik twee sporen gevolgd in mijn leven. Ik heb de doctorstitel in de natuurkunde behaald. Door mijn Eenheids-ervaringen ben ik gaan inzien waarom wetenschap de wezenlijke vragen van het leven niet kan beantwoorden.

Ik ben ook gaan inzien hoe het anders kan. Liefde als gemeenschappelijke basis van spiritualiteit en wetenschap, van mens en samenleving.”


Uitg. Uitgeverij Barjesteh Van Waalwijk van Doorn & Co's. - 2019