Oosterhuis: Red hen die geen verweer hebben

€ 4,95

"In dit hartstochtelijke pamflet roept Huub Oosterhuis op tot een ethisch reveil van de theologie. De God van de Bijbel is geen onpartijdig opperwezen boven arm en rijk uit, maar de partijganger van de zwakken en de armen".Geschreven ter gelegenheid van de Nacht van de Theologie 2012. Hij ontving toen de Theologie Oeuvreprijs 2012.

Uitg. Ten Have 2012, 2e druk