Aanbevolen of nieuwe titels (39)

nr. 39

Desmond Tutu & Mpho: Het boek van vergeving - €  19,99

Hoe vergeef je degene die jou iets heeft aangedaan? Hoe heel je wat je een ander hebt aangedaan? Hoe vraag je om vergiffenis en hoe vergeef je uiteindelijk jezelf? Vragen waar geen betere leidsman voor is dan Desmond Tutu, voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. 

Tutu schreef dit boek samen met zijn dochter Mpho Tutu. Zij schetsen een viervoudig pad waarin je tot vergeving kunt komen. In deze vier stappen zul je moeten toegeven wat je verkeerd hebt gedaan en zul je het verhaal van je eigen pijn of die van de ander ten volle moeten uitspreken. 

Bisschop Desmond Tutu was voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. In 1984 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn inspanningen in de strijd tegen apartheid. Hij was ook de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Zuid-Afrika. Zijn dochter Mpho Tutu, priester van de Anglicaanse Kerk, is de oprichtster van het Tutu Institute for Prayer and Pilgrimage.


nr. 38

Peter Wohlleben: Het verborgen leven van bomen - € 19,99

In het bos gebeuren verbazingwekkende dingen: bomen communiceren met elkaar. Bomen die niet alleen liefdevol voor hun nageslacht zorgen, maar ook voor hun oude en zieke buren. Bomen met emoties, gevoelens en een geheugen. Moeilijk te geloven? Misschien, maar het is waar!

Boswachter Peter Wohlleben vertelt fascinerende verhalen over de onverwachte en ongelooflijke vaardigheden van bomen. Hij combineert de laatste wetenschappelijke inzichten met zijn eigen ervaringen uit het bos, en creëert zo een opwindende nieuwe kennismaking met levende wezens die we dachten te kennen, maar nu pas echt leren begrijpen. En zo betreden we een compleet nieuwe wereld...

Het geheime leven van bomen is een onweerstaanbare liefdesverklaring aan het bos.


nr. 37

 

Montasser Alde'emeh/Pieter Stockmans: De Jihadkaravaan - € 24,99
verwijderd - niet meer leverbaar


nr. 36

Wislawa Szymborska: Zo is het genoeg, vertaling Karol Lesman - uitg. De Geus, 2013

Wisława Szymborska (1923 – 2012). Een groot Pools dichter, Nobelprijswinnaar voor de literatuur en zeker in Nederland zeer geliefd. Vlak na haar dood verscheen de bundel ‘Zo is het genoeg’ de laatste gedichten bij uitgeverij De Geus.

De titel Zo is het genoeg had Szymborska vooraf bij haar Poolse uitgeverij gedeponeerd. Spijtig genoeg heeft de dichteres de bundel echter niet mogen voltooien. Al won de titel door haar voortijdig overlijden aan kracht. Besloten werd om aan de 13 voltooide gedichten de in haar nalatenschap aangetroffen kladversies van gedichten en notities toe te voegen. Alles respectvol ontcijferd en van editietechnisch commentaar voorzien. Zodoende groeide de uitgave uit tot een pagina of 60.

Uit deze bundel het gedicht ‘Er zijn van die mensen die’:

Er zijn van die mensen die bedrevener zijn in leven.
In en om hen heen heerst orde.
Voor alles hebben zij een manier en het juiste antwoord.

Zij raden onmiddellijk wie wie, wie met wie,
met welk doel, waarheen.

Stempelen unieke waarheden af,
gooien overbodige feiten in de versnipperaar,
en stoppen onbekende personen
in op voorhand voor hen bestemde ringbanden.

Denken zo veel als de moeite waard is,
en geen ogenblik langer,
want achter dat ogenblik loert de twijfel.

En als ze uit hun bestaan worden ontslagen,
verlaten ze hun post
door de aangegeven deur.

Soms benijd ik hen
– gelukkig gaat dat ook weer over.


nr. 35

 
Karen Armstrong: In naam van God, over religie en geweld - € 29,90

Duizenden jaren heeft de mens niet beschikt over voldoende middelen om zichzelf te gronde te richten, ondanks zijn destructieve aanleg – maar met de massavernietigingswapens van tegenwoordig is hij nu wel degelijk in staat dat te doen. De gewelddadige drang in de mens wordt vaak verbonden met het religieuze: oorlog en religie lijken onontwarbaar verstrengeld te zijn.

Karen Armstrong windt er geen doekjes om, ze schrijft openhartig over die verstrengeling. Maar tegelijkertijd laat ze zien dat naast de kruisridder die in de middeleeuwen dood en verderf zaaide en de jihadist die dat tegenwoordig doet, er in religies ook altijd een Jezus of een Boeddha is geweest, pleitend voor vrede en verzoening. Ze toont bovendien aan dat de onderliggende motieven voor het gebruik van geweld vaak heel weinig met religie te maken hebben, maar sociaal, economisch of politiek van aard zijn. Daarmee corrigeert ze het overheersende beeld dat religies de schuld zijn van het grote bloedvergieten in de geschiedenis.


nr. 34

 
Bert Koetsier: Beeldend bijbellezen - € 12,50

Over Geloof als verbeelding. Dit boek is een voorbeeld van een nieuwe, authentieke vorm van kunst- en cultuureducatie. Bert Koetsier benadert kunst vanuit een godsdienstig/levensbeschouwelijk perspectief. Hij ziet godsdienst als verbeelding, als een taal in metaforen en symbolen. In dit boek laat hij zien hoe de verhalen in de Bijbel op deze nieuwe, beeldende manier gelezen kunnen worden. Aan de hand van een aantal thema’s, zoals ‘de bron’ en ‘de wolk’, legt hij uit dat we op een eigentijdse manier in gesprek kunnen gaan over Bijbel en geloof, zodat niet verloren gaat wat er in de rijke traditie van het christelijke geloof ligt opgeslagen. Met prachtige kunstbeelden en een heuse strip als reflectie en verbeelding van deze nieuwe, symbolische bijbeltaal.
Voor meer info klik hier.


nr. 33

bk-red-hen-die-geen-verweer-hebben.jpg 
Oosterhuis: Red hen die geen verweer hebben - € 4,95

Klein boekje, een hartstochtelijk pamflet, een oproep tot een ethisch reveil van de theologie. De meeste kerken hebben van de Bijbel een zuiver spiritueel en apolitiek boek gemaakt. Maar het hart van dit boek is het visioen van een rechtvaardige samenleving. God is een partijganger van de zwakken en de armen.
Uitg. Ten Have, 2012 2e druk, gebonden.


nr. 32

bk-verdwijningvanhetuniversum.jpg 
G. Renard: De verdwijning van het universum - €26,95

Niets verhullende gesprekken over illusies, vorige levens, religie, seks, politiek en de wonderen van vergeving. "Hoe zou jij reageren als je rustig zittend in je huiskamer plotseling werd geconfronteerd met de verschijning uit het niets van een mysterieus koppel, dat je doodleuk meedeelt dat ze 'verheven meesters' zijn, die gekomen zijn om jou schokkende geheimen te onthullen en je de wonderbaarlijke kracht van gevorderde vergeving te leren?"
Gary Renard koos ervoor om naar ze te luisteren, met als resultaat dit indrukwekkende boek. Uitg. Altamira, 3e druk, 2012

 nr. 31

bk-wereldverbeteraars.jpg 
Jonathan Maas: Wereldverbeteraars - € 17,95

Je kleren laten groeien door microbacteriën? Kunst in plaats van reclame op Times Square in New York? Een stad bouwen in de lucht? - De wereld kan beter, mooier, leuker, dwarser en geestdriftiger. Dit boek bevat verhalen van dwarsdenkers en praktische doeners, met inspirerende interviews over hun visies en drijfveren. "Een eigenzinnige voorhoede, die werkt aan een Brave New World". Uitg. Lebowski Achievers, Amsterdam 2011.


nr. 30

bk-coelhoaccra.jpg 
Paulo Coelho: Manuscript van Accra - € 16,95

Na zijn nieuwste boek Aleph, dat vorig jaar verscheen, nu alweer een boek? Ja Coelho blijft zijn verhalen vertellen... Dit boek kreeg het motto mee: "Geen wapen is sterker dan het woord".
Manuscript uit Accra verrast door zijn krachtige eenvoud en wijsheid. Het is een zoektocht naar antwoorden op de grote levensvragen. Het geeft geen recepten voor een gelukkig bestaan, maar biedt een blik op het leven, vanuit een andere invalshoek. Alleen zoals Coelho dat kan. Zie ook zijn vorige titels zoals De Alchemist, Veronica besluit te sterven, Aleph, enz. Uitg. De Arbeiderspers, 2012


nr. 29

bk-wandelenlangsheiligeplaatsen.jpg 
Nijboer e.a.: Wandelen langs heilige plaatsen - € 18,50

Dagtochten naar Bedevaartsoorden in Nederland. Via wandelroutes die je brengen op wegen waar je anders niet zou komen. De tochten zijn ook geschikt voor ongeoefende wandelaars. Met informatie over wat u onderweg te zien krijgt. Een zeer inspirerend boekje! Uitg. Meinema/Averbode, 2e druk.


nr. 28

bk-sprookjeszijngoudwaard.jpg 
Bert Voorhoeve: Sprookjes zijn goud waard - € 19,50

Sprookjes vertellen in beelden over onze gouden levensdraad: de ontwikkelingsweg die we gaan als mens en als mensheid. Sprookjes reiken ons de "draad van Ariadne" aan, die kan helpen bij het vinden van de weg door het leven.
In dit boek wordt de waarde van sprookjes vanuit diverse invalshoeken belicht, zoals oorsprong, beeldentaal, mensbeeld en religie. Uitg. Christofoor.


nr. 27

bk-egmond-eenvormvanbeschaving.jpg 
Kl. van Egmond: Een vorm van beschaving - € 24,50

"Wie zicht wil krijgen op de maatschappelijke en culturele achtergronden van het duurzaamheidsvraagstuk, moet dit boek lezen. Klaas van Egond schrijft er indringend en overtuigend over; evenals over wegen waarlangs we een volgende vorm van beschaving kunnen ontwikkelen die binnen het draagvermogen van de aarde inpasbaar is", aldus de aanbeveling van Herman Wijffels.
Klaas van Egmond legt in dit boek ook uit hoe milieu- en klimaatcrisis, financiële en sociale crisis alles met elkaar te maken hebben. Een 'must' voor wetenschappers, ondernemers, politici en burgers. Uit. Christofoor 2011, 2e geheel herziene druk.


nr. 26

  bk-chaimpotokboekvanhetlicht.jpg 
Chaim Potok: Het boek van licht - € 14,95

Een rabbijn wordt direct na de oorlog als geestelijk verzorger naar het Amerikaans leger in Korea gezonden, waar hij een vroegere studievriend ontmoet. Kabbala, Joodse mystiek en een verlofperiode in de Japanse tempelstad Kyoto, voor beide vrienden van beslissende betekenis. Een echte Chaim Potok!


nr. 25

bk-bomenhoroscoop.jpg 
Blokzijl: Bomenhoroscoop - € 12,95

Ondertitel: ontdek uw natuurlijke eigenschappen: bent u een Eik (doorzetter), of een Haagbeuk (vredestichter) of misschien een Spar (geheimzinnig)? Met bij elke boom een heldere, beknopte omschrijving van de persoonskenmerken. Zeg het met bomen!


nr. 24

 
Huizing en Tromp: Mijn leven in kaart - € 36,50

Boek- en kaartset met daarin een handleiding plus tips om een levensboek te maken met de methode Mijn leven in kaart. Met achtergrondinformatie over het belang van levensverhalen en thema-kaarten om te helpen de herinneringen en gesprekken in gang te zetten. Het geheel in een fraaie doos. Uitg. Bohn Stafleu en Van Loghum.

 

nr. 23

 bk-moestuininpotv.peterbauwens.jpg
Peter Bauwens: Moestuin in pot - € 12,99

Iedereen wil wel graag een moestuin, maar niet iedereen heeft daarvoor ruimte. Dus bedacht Peter Bauwens "de nieuwe moestuin, de moestuin-in-pot. Hij put uit eigen ervaring van zijn kwekerij, waar hij experimenteert met "buiten-gewone" eetbare planten. Uitg. Lannoo.


nr. 22

bk-pelgrimstochtn.santiago-v.p.coelho.jpg 
Paulo Coelho: Pelgrimstocht naar Santiago - € 15,00
- nwe uitvoering € 12,50

Van de auteur van De Alchemist (en vele andere titels) nu een roman over zijn reis naar Santiago, toen hij zich bewust werd van zijn wens tot schrijven. Hij wijst ons de weg naar de kennis en wijsheid die we allemaal in ons dragen. 


nr. 21

bk-nietscadeauv.gerardvisser.jpg 
Gerard Visser: Niets cadeau - € 12,50

Een filosofisch essay over de ziel, met het gedicht "Niets Cadeau" van Wizlawa Szymborska als onderwerp. Het gedicht vindt u onder het kopje "Inspiratie" op de introductiepagina van deze site.
Hoewel het woordje ziel in onze omgangstaal nog volop aanwezig is, lijkt het uit het wetenschappelijk en filosofisch discours verdwenen. Lijkt, want in de moderne filosofie komt de ziel weer in beeld.


nr. 20

bk-detaalvandevrede-rosenberg.jpg 
M.B. Rosenberg: De Taal van de Vrede - € 18,95

Ondertitel: "Wat je nu zegt, verandert jouw wereld".

Naast het basisboek van Rosenberg: Geweldloze Communicatie, en het boek voor scholen: Levenverrijkend Onderwijs, nu nog een prachtige aanvulling met de fraaie titel De Taal van de Vrede, waarin veel inspirerende teksten en heel veel oefeningen staan: een boek om bij de hand te hebben in het gezin, op het werk - ja overal waar communicatie van belang is. En waar men problemen op een vreedzame manier wenst aan te pakken.


nr. 19

bk-eenwieldatdraait-j.wiersma.gif 
J. Wiersma: Een wiel dat draait - € 7,50

Dit boek gaat over ethiek en identiteits(her)vorming. Het Niets is een vaste gast in Europa.
In de 20e eeuw verloren veel houdingen, overtuigingen en begippen hun betekenis en verbleekten ideologieën. De ongenode gast het nihilisme deed zijn intrede. Daar is geen ander kruid tegen gewassen dan eenscheppende kracht uit het Niets - het geheim van de theologie.
De Europese mens zal zijn identiteit in de ethiek hervinden: hij zal óf veranderen óf verdwijnen. Wiersma gebruikt bij het beschrijven van dit proces de taal van de Europese literaire, politieke en religieuze bronnen. Een zeer actueel boek!
Uitgeverij Skandalon, 2007


nr. 18

bk-inbabel-a.v.nieuwpoort.jpg
A.v.Nieuwpoort: In Babel, actuele bespiegelingen bij Ezechiël
- € 12,95

In Babel laat de essentie én de actualiteit zien van het profetisch bijbelboek Ezechiël. Het centrale thema van Ezechiël is de ballingschap, een situatie waarin de samenleving de weg kwijt is en leeft zonder bevrijdend verhaal en daarmee zonder oriëntatie. Aan de hand van nieuwe vertalingen licht Van Nieuwpoort representatieve gedeelten uit het boek Ezechiël toe en geeft ze een actuele duiding.
Van Nieuwpoort is predikant en de vertalingen zijn mede gemaakt door het (zijn) Amstel-preekteam: dit is geen egodocument maar een boek uit het `leerhuis`.  Uitg. Skandalon.


nr. 17

 
Paulien Bom: Bevlogen en belast, over het wel en wee van opgroeien met idealen - € 16,95

Opgroeien met de idealen van je ouders: lust of last?
Voor idealisten houdt het streven naar een betere wereld, een betere mens, niet op bij de voordeur. Ook in hun eigen leven en gezin passen ze hun principes toe en hun kinderen groeien ermee op. Wat doet zo'n opvoeding met je? Is het een verrijking of juist een belasting? Of een beetje van beide? Het boek Bevlogen en belast geeft een beeld van hoe het is om op te groeien onder de vleugels van ouders met idealen.
Voor haar nieuwe boek sprak auteur Paulien Bom met acht kinderen van bevlogen ouders over hun jeugd, hun opvoeding en de sporen uit het verleden die vandaag nog terug te vinden zijn. Hoe kijken ze terug op hun vormende jaren? Wat kunnen wij leren van hun ervaringen? Wordt het weer tijd om kinderen vergezichten en idealen mee te geven?


nr. 16

bk-krishnamurti-eenwereldincrisis.jpg 
Krishnamurti: Een wereld in crisis - € 12,50

Hoewel dit boekje natuurlijk niet over onze economische crisis gaat, is het heel bruikbaar in ons "leven in onzekere tijden", wat de ondertitel van het boek is.
"Een wereld in crisis" bestaat uit een selectie van de zg. talks, die Krishnamurti heeft gegeven over het leven in moeilijke tijden. Wat hij zegt over persoonlijke verantwoordelijkeid en het je verbinden met de wereld om je heen is heel inspirerend en nog zeer actueel!

J. Krishnamurti is één van de meest geliefde en vermaarde spirituele leraren van de twintigste eeuw. Uitgeverij Ankh Hermes.


nr. 15

bk-godisietsvergeten.jpg 
Jan Boom: God is iets vergeten - € 10,00

"In een afgeleefd café dronk hij koffie met haar".  "Heb je eigenlijk wel iets te kiezen als je overspoeld wordt door de realiteit en bevangen wordt door overweldigende hoeveelheden liefde en angst?"
"God is iets vergeten" gaat over de strijd tussen klassieke romantiek en moderne dilemma`s.
Jan Boom is een jonge schrijver met het hart op de tong en de ziel in de pen. Uitg. Thema.


nr. 14

bk-watziterinuweten.jpg 
Gouget: Wat zit er in uw eten? Let op! Gevaar! - € 9,90

Wat zijn additieven en wat zijn E-nummers? Dat wilt u natuurlijk graag weten als u etiketten leest van de producten die u wilt kopen in de supermarkt. Gouget heeft een handig (zak)boekje gemaakt dat u mee kunt nemen en tijdens het inkopen kunt gebruiken om te controleren of u met gezonde danwel ongezonde voeding van doen hebt.
De auteur bestudeert al meer dan 14 jaar de giftigheid van voedseladditieven en de zg. E-nummers. E staat voor Europa (en niet voor vitamine E, wat veel mensen denken).

Dankzij dit boekje gaat u zich beter voelen en komt u minder bij de huisarts, volgens de tekst op de omslag van het boekje...


nr. 13

bk-hetpresenceproces.jpg

 

 

 

 

 

Michael Brown: Het Presence Proces - € 24,90

Deze half engelse titel neemt u stap-voor-stap mee naar het Nu. Een spirituele reis in 10 dagen (het proces), om u te leren verbinden met Aanwezigheid (Presence). Het Presence Proces maakt de weg vrij om terug te keren naar onze authentieke staat van zijn zonder kunstmatige hulpmiddelen zoals ceremoniën, rituelen, dogma`s of overtuigingen.

"Michael Brown heeft zichzelf genezen van een ernstige neurologische aandoening", aldus de achterflap. Hij realiseerde zich dat het lichaam enkel een medium is waardoor Aanwezigheid zich kan manifesteren. Uitg. Altamira, 2011.
 

nr. 12

bk-hetlichtendekorenmaat.jpg 
Hans Wopereis: Het licht en de korenmaat - € 24,90

Een inspirerend boek voor wie zijn/haar persoonlijke spiritualiteit wil verbinden met het dagelijks werk. Hoe maak je die verbinding in een werkomgeving die zo dikwijls geregeerd wordt door vaste patronen en korte termijn belangen? Dit is een praktijkgericht boek, waarin mythen, sprookjes en bijbelverhalen een grote rol spelen.

Hans Wopereis is verbonden aan het ITIP (School voor leven en werk) in Zutphen, alwaar hij verantwoordelijk is voor de activiteiten op het gebied van organisatie- en loopbaanontwikkeling. Daarnaast is hij docent aan de ITIP-opleidingen. Voor meer info: www.itip.nl


nr. 11

bk-debesteversievanjezelf.jpg 
Monique Schouten - € 19,95

Ondertitel: Ontdek je enneagramtype en doorbreek de V-cirkel. Psycholoog Monique Schouten heeft een eigen methodiek ontwikkeld waarbij zij de V-cirkel gebruikt. Deze bestaat uit de 4 V`s: verleiding, vermijding, verdediging en verslaving van ieder enneagramtype. Met openhartige en herkenbare interviews. Kunst is deze cirkel te doorbreken en het beste te halen uit jhezelf. Een zeer verhelderend boek.


nr. 10

bk-lofdertwijfel-recensieteun-nov.2011.jpg 
P.L. Berger & A.C. Zijderveld - € 19,90

Ondertitel: Hoe we overtuigingen kunnen koesteren zonder daarij fanatiek te worden. Over de twijfel, die menselijk is. Over relativeren en de ondermijnende twijfel vermijden. Lees de boekrecensie van Teun van Aken (over zijn leermeesters....)!


nr. 9

bk-deverbindingv.mctaggert.jpg

Lynne McTaggert: De Verbinding - € 22,90

Word je bewust van het veld waarin je leeft. Dit is de ondertitel van haar derde boek over `het veld`. Als wetenschapsjournaliste neemt ze ons mee naar een volgende stap en een nieuwe wetenschappelijke visie op de essentie van het leven en de menselijke ervaringswereld.


nr. 8

bk-coelhoaleph.jpg 
Aleph, roman - € 18,95

Van Paulo Coelho zijn al vele titels verschenen, w.o. zijn bekendste De Alchemist. Deze nieuwe roman van Coelho nodigt je uit om in actie te komen, te kiezen voor verandering, zodat elk moment een nieuw begin (Aleph) wordt. Zie ook de boekrecensie van oktober 2011.


nr. 7

bk-bureauboelens.jpg 
L. Boelens: Bureau Boelens - € 16,95

Voor al uw vragen op de werkvloer. Louise Boelens is arbeidspsycholoog en jurist. Zij heeft een brede ervaring op het terrein van organisaties en coaching en schreef verschillende boeken.


nr. 6

bk-grungelukkigouderworden.jpg 
Grün: Gelukkig ouder worden - € 15,90

Met als thema`s: Aanvaarden, loslaten en verzoenen. Anselm Grün is benedictijner monnik. Hij moedigt zijn lezers aan om bewust om te gaan met het ouder worden. De kerngedachte is dat wie leert met zijn grenzen om te gaan, ook nieuwe deugden zal ontdekken, zoals dankbaarheid en zachtmoedigheid.  

Diezelfde Anselm Grün heeft nog veel meer spirituele/psychologische titels op zijn naam staan. Rondom zijn boeken zijn talloze Grün-gesprekskringen in het hele land ontstaan.


nr. 5

bk-redeoverdemenselijkewaardigheid.jpg
Pico: Rede over de menselijke waardigheid - € 24,95

Bijzonder boek van De Historische Uitgeverij. Pico della Mirandola (1463-1494) is tegelijk verkondiger en belichaming van de Renaissance-mens: de vrije mens die zijn lot in eigen handen neemt. Hij is tot de vrijheid geroepen een levenlang beeldhouwer te zijn van zijn eigen lot (hoor ik hier Joep Dohmen in terug?).


nr. 4

bk-waarbenjenu-overdedoodvonzedierbaren.jpg 
Wim Jansen: WAAR BEN JE NU? Over de dood van onze dierbaren - € 12,95

Klein boekje van uitgeverij Skandalon. De auteur in zijn proloog: "Jij weet het nu - zeggen ze dan. Jij weet nu hoe het onbekende land eruitziet. Maar misschien weet je helemaal niets... Waar ben je? Waar en hoe kom ik jou op het spoor?" Het boek is geschreven voor een ieder die een dierbare verloor aan de dood.
 

nr. 3

bk-stadsverlicihting.jpg 
Stadsverlichting - Kris en Tijn Touber - € 16,96

Inclusief meditatie-CD, poster en praktische oefeningen. "Mensen die stil zijn, hebben effect op hun omgeving. Ze brengen harmonie en flow" staat er op de achterflap. Meer info op www.stadsverlichting.nu.


 nr. 2

 bk-tjeuvdberkopdebodemvdziel.jpg  
Op de bodem van de ziel - onbewuste drijfveren in de spirituele beleving van Tjeu van den Berk, theoloog en Jung-kenner - € 18,40.

"Wie de ziel wil doorvorsen, moet haar niet verwarren met bewustzijn. Vanuit deze overtuiging heeft Tjeu van den Berk in dit boek een aantal teksten gegroepeerd over spiritualiteit".

 

nr. 1

bk-volgjehart-kinderboek.jpg  Volg Je Hart, Blije Gezichten Gedichten -
Chantal Trigallez en Marion Westerman - € 12,95  (van 7 tot 107 jaar).

"Op een luchtige en humoristische manier maken we kennis met aansprekende personages die de moed tonen hun hart te volgen: een koningin die stiekem ertussenuit piept op koninginnedag, een groenteman die dichter wordt en een treinmachinist die zijn reizigers ontvoert...een kadootje voor anderen of jezelf" waar je hart van openspringt!"

Geertje Kuipers, augustus 2011

© 2011 - 2024 (Spir.) Boekhandel De Kraanvogel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel