Privacy - volgens de nieuwe wetgeving Wbp en AVG - v.a. 25 mei 2018

    Toepassing nieuwe privacy-wet Wbp en AVG
​                           
van De Kraanvogel 

 

Volgens de nieuwe wet Wbp en AVG  v.a. 25 mei 2018 o.s. tekst aan mijn nieuwsbrief-adressen verstuurd middels Kraanvogelnieuws 68a 23.05.208:
 

 

Verwerkersovereenkomst
1 mei 2018

(Spir.) Boekhandel De Kraanvogel, statutair gevestigd te Culemborg ... vertegenwoordigd door Geertje Kuipers
(hierna: (Spir.) Boekhandel De Kraanvogel)
en
MyOnlineStore B.V., statutair gevestigd te Oss
(hierna afzonderlijk te noemen als “Partij” en gezamenlijk te noemen als “Partijen”)

 

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in
opdracht van (Spir.) Boekhandel De Kraanvogel persoonsgegevens te verwerken.
Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van deze Verwerkersovereenkomst
en de doeleinden vastgelegd in de Overeenkomst. (Spir.) Boekhandel De Kraanvogel
zal Verwerker schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoelen voor zover deze
niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
1.2. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor verwerking van
persoonsgegevens. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en
het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de
opslag van persoonsgegevens.
1.3. De in opdracht van (Spir.) Boekhandel De Kraanvogel te verwerken persoonsgegevens
blijven eigendom van (Spir.) Boekhandel De Kraanvogel en/of de betreffende betrokkenen.
1.4. Voor zover wettelijk verplicht zal (Spir.) Boekhandel De Kraanvogel ervoor instaan
dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment dat de AVG van toepassing wordt, een register
​zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen.
(Spir.) Boekhandel De Kraanvogel vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims
die verband houden met het niet juist naleven van deze registerplicht.


Artikel 2. Verdeling van verantwoordelijkheid
2.1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.


Artikel 3. Verplichtingen Verwerker
3.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen, zal Verwerker zorg dragen voor
de naleving van de voorwaarden die, op grond van de Wbp en AVG, worden gesteld aan
het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker vanuit diens rol.

De verdere details zal ik u/jou besparen...!

 

Geertje Kuipers

www.boekhandeldekraanvogel.nl

 

 

 

© 2011 - 2024 (Spir.) Boekhandel De Kraanvogel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel