Inspiratie

 kraanvogel-solitair.jpg

N i e u w e    T i j d

De materie ontstijgend gaat de mens

op zoek

 naar nieuwe dimensies

in haar bestaan

aarde en kosmos zijn Eén

Tegendelen blijken samen te vallen

Licht verdrijft de duisternis

geloven wordt ervaren

crisis een kans om te leren

Liefde een helende kracht

lichaam en geest

zijn Eén

                                                  Geertje

 

* 

Een vrolijk hart

Bevordert de genezing,

Maar een verslagen geest

Doet het gebeente verdorren.

     (Spreuken 17,22)

 *

Sub Finem
En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.
M. Vasalis
 

*


Bij uitzondering eens een Engelse quote van
T.S. Eliot, dichter (1888-1965):

Where is the wisdom

we have lost in knowledge?

Were is the knowledge

we have lost in information?

(doordenkertje)
 

*

"Totdat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven sturen en je zult het je lot noemen"
(Carl Gustav Jung)

 


 “Noch revolutie noch reformatie kan de maatschappij veranderen.
Beter is het een krachtige nieuwe taal te ontwikkelen.
Zo krachtig, dat het alle oude mythen wegvaagt en zo het  gewenste verhaal
en dus een nieuwe geschiedenis ontstaat".

- vrij naar Ivan Illich -
 

*


‘Ga de uitdaging aan met je obstakels en doe er iets aan.
Je zult merken dat ze niet eens de helft van de kracht hebben
die je denkt dat ze hebben..’

- Norman Vincent Peale


*

Wat we 'het Lot' noemen
komt niet van buiten
het komt voort vanuit
ons binnenste.

(Rainer Maria Rilke)
Oostenrijkse dichter 1875-1926

 

*


Zomaar een gedachte

Als getuige van de werkelijkheid
ook die van mijzelf
zie ik soms dingen gebeuren
die mij (zeer) verrassen...

We hebben niet alles
zelf in de hand...

(Geertje)


*

Boeddhistische wijsheid op mijn yogi-theezakje:

 

*


You can never cross the ocean
until you have the courage
to lose sight of the shore.
- Andre Gide-


*

We hebben wat we zoeken.
We hoeven er niet
achteraan te gaan.
Het was er al de hele tijd,
en wanneer we het
de tijd geven
zal het zichzelf aan ons
bekend maken.

(Thomas Merton)


*

Meimaand - Zevenmaal bidden met Maria:

Bidden is luisteren.
Bidden is in je hart bewaren.
Bidden is uit handen geven.
Bidden is Gods bedoeling zoeken.
Bidden is overgave.
Bidden is de stilte doorleven.
Bidden is de Geest aan het werk laten.

(Op mijn Mariakalender)

 

*

 

Johannes van het Kruis heeft het treffend gezegd:
‘Om te worden wie ik ben, moet ik door alles heen wat ik niet ben.’

*

 

‘Hoe een pracht van een mens op een dag zichzelf en het leven vond.’

(Willem Vreeswijk)

 

 

                                                                  Spinoza


                                           In onze wouden van gedachten lezen we de zijne
                                           klaar en fris als een dageraad in vroege lente.

                                           Dit is de kern: Er is een iets dat op zichzelf
                                           uit eigen kracht als zijns-oorzaak bestaat.

                                           Hoe je het noemt? Substantie, God?
                                           Diep zinnig en bescheiden denker

                                           uit zijn wil om te begrijpen
                                           waait je een atmosfeer van vrede aan.

                                           Maar niet alleen de leer is wijsheid
                                           ook zijn manier van leven raakt ons

                                           die mens, die kalm en eerlijk doorging
                                           met zijn arbeid, en even onverward

                                           en rustig de dood wachtte waarmee
                                           de tering hem jarenlang bedreigde.

                                           Wat weten wij, wij die weten
                                           van zwarte gaten en materie zonder massa?

                                           Nog altijd hebben we dezelfde vragen
                                           door tijd en ruimte zijn ze verbonden

                                           en in de vragen wij met hem.

                                                                                   Marijke Hanegraaf

Voor dit gedicht heb ik ook zinnen en woorden gebruikt uit de inleiding van Nico van Suchtelen bij De Ethica van Spinoza, 1928, tweede herziene druk (Marijke). Gedicht ter ere van 25 jr Kraanvogel-feest, 20.09.15 en herinnering
aan ons dagje Spinozahuis in Rijnsburg, 19.07.15
Meer gedichten v Marijke vind je hier. 

ZIEL

Ik ben er geheel van overtuigd

Dat de menselijke ziel onvergankelijk is

En dat haar werking voortduurt

Van eeuwigheid tot eeuwigheid

Zoals de zon, die voor onze ogen

’s avonds lijkt onder te gaan

Maar in werkelijkheid nooit onder gaat

En onafgebroken voortgaat

Zijn licht te verspreiden.

(Goethe)

 

Dit vond ik op mijn kalenderblaadje
24 november 2017
overlijdensdatum van mijn broer Bauke


*
 

RECEPT:
Neem een liter wijsheid van alle volkeren
op aarde. Meng het met respect
voor alles wat leeft.
Besprenkel het met hoop.
En verdeel het over onze planeet.

(Anoniem)

 

*

Fantasie is iets wat veel mensen
zich niet voor kunnen stellen.
(G.Laub)


*

                                          Luister naar het verhaal van deze eenvoudige visser…

                                            De visser rust uit in de schaduw van een palmboom.
                                            Hij is gelukkig dat hij leeft.
                                            Een rijke man loopt langs en spoort hem aan harder te werken.
                                            “Waarvoor”, antwoordt de visser.
                                            “Om geld te verdienen”, zegt de rijke man.
                                            “Waarvoor?”
                                            “Om in een mooi huis te wonen”, zei de rijke man.
                                            “En dan”?
                                            “Een grote familie te stichten”.
                                            “En dan?”
                                            “Je eigen zaak te beginnen met je kinderen”.
                                            “En dan?”
                                            “Dan kun je daarna heerlijk uitrusten”.
                                            “Maar dat doe ik al”, zei de visser.

                                                         (Uit: Frédéric  Lenoir: De Wereldziel – roman)

*

 

KINDEREN
Je mag je kinderen geven van je liefde
maar niet van je gedachten
want zij hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichamen huisvesten
maar niet hun zielen
want hun zielen toeven in het huis van morgen
d
at je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.
Je mag proberen aan hen gelijk te worden
maar tracht hen niet aan jou gelijk te maken.

(Kahlil Gibran - Mariakalender 22.01.2019)


*


Slim
Een man komt bij een Rabbi en vraagt:
Wat is voor u duizend jaar?
Een poosje, zegt de Rabbi.
Wacht even, denkt de man...
wat is voor u duizend euro?
Een kleinigheidje, zegt de Rabbi.
Ach, geeft u mij dan maar zo'n kleinigheidje.
Waarop de Rabbi zegt: over een poosje.

(anoniem)

 

*

De mens in het algemeen
laat zich gemakkelijker doorgronden
dan een mens in het bijzonder

Fr. de la Rochefoucauld

*

Wolken zijn regenbrengers
en daarmee brengers
van vruchtbaarheid

(Uit: Westerse wijsheden, Oosterse mandala's)

*

Indien ge bezit
de wijsheid van Salomo,

het geduld van Job,
de goedheid van den Sameritaan,
de strategie van Alexander,
het geloof van David,
de diplomatie van Abraham Lincoln,
de verdraagzaamheid van Confucius
en een volledige kennis van wetten
en voorschriften,
dan zult ge een goed politieman
MENS zijn

(anoniem - MENS heb ik erbij gezet (gk)
 

*

"God heeft veel te danken
aan Johan Sebastian Bach"

E.M. Socaciu (Roemeense filosoof)
via vriendin Fiet
radio 4 - Joost Zwagerman
20.07.15


*

Wat is de zin en het nut van Filosofie?

"Filosofie, de moeder van alle wetenschappen,
is in Griekenland opgekomen als geweldloze instructiemethode
voor de politieke praktijk.
Filosofie was en is bedoeld om de permanente burgeroorlog,
die onvermijdelijk is in iedere vitale natie,
met woorden uit te vechten in het parlement
in plaats van met de vuist op straat.
Zij die met overleg te werk gaan, leggen boksbeugel en stiletto terzijde.
Dat doen zij omdat betrouwbare kennis, het juiste woord
en een helder inzicht in de mechanica van zeden en gewoonten
 duurzamere communicatiemiddelen zijn".

Trouw, 9-03-15

*

Ik vroeg . . .

Ik vroeg om wijsheid en kreeg problemen
om die te leren oplossen
Ik vroeg om moed en kreeg angsten
om ze te overwinnen
Ik vroeg om kracht en kreeg moeilijkheden
om me sterk te maken
Ik kreeg niets waarom ik vroeg maar
kreeg alles wat ik nodig had

(anoniem)

*

Als de mens er niet in slaagt
gerechtigheid en vrijheid te verzoenen,
slaagt hij nergens in

Albert Camus

 

HOOP

Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Is ze niet daar dan is ze nergens.
Hoop is een bewustzijn en staat of valt
niet met wat er in de wereld gebeurt.
Hopen is voorspellen noch voorzien.
Hoop zit ons in de ziel,
in het hart gegrift, ligt voor anker
voorbij de horizon.
Hopen, in deze diepe en krachtige betekenis,
is anders dan blij zijn om wat goed gaat,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is geen optimisme,
niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Hopen is zeker weten dat iets zinvol is.
Ongeacht de afloop.

(Václav Havel)

*

Er is maar één ding sterker
dan alle legers van de wereld,
en dat is een idee waarvoor de tijd rijp is.

(Victor Hugo)

*

Niemand zou zich ooit moeten schamen
toe te geven dat hij ongelijk had.
Het houdt slechts in dat hij met andere woorden zegt
dat hij vandaag wijzer is geworden dan gisteren.

(Jonathan Swift)

*

Het was mijn bedoeling om slapend rijk te worden

maar ik kon de slaap niet vatten

(anoniem)

*

Rainer Maria Rilke:

Men moet geduld hebben met het onopgeloste in het hart
en proberen de vragen zelf lief te hebben, als ontoegankelijke ruimtes,
als boeken, geschreven in een volkomen onbekende taal.

Wanneer men die vragen leeft, leeft men misschien geleidelijk,
zonder het te merken, op een ongewone dag, binnen in het antwoord.


*

Luisteren naar je innerlijke stem 

In de joods-hellenistische literatuur heet de
innerlijke wijze vrouw Sjechina. Zij geeft
levenslessen en spoort je aan te luisteren
naar je lichaam, je gevoelens, je verborgen
hartstochten en verlangens. Zij die naar
haar stem luisteren, worden profetessen
voor het volk: Hanna, Ruth, Esther en
Debora. Na de uittocht uit Egypte zingt
Mirjam, geraakt door de wijze vrouw in
zichzelf, over de bevrijding van haar volk
uit de onderdrukkende machten. Mirjam,
dat is de zoekende mens zelf. Zij komt
tot wijsheid en wordt zelf een leidsvrouw
door te luisteren naar Sjechina en haar
trouw te volgen.

 Jan van Deenen s.j.

*

Langs de weg gaan

Om te geraken tot het smaken van alles – heb smaak in niets.

Om te geraken tot het weten van alles – wil niets weten.

Om te geraken tot het bezit van alles – wil niets bezitten.

Om te geraken tot alles zijn – wees niets.

Om te geraken tot wat ge nog niet zijt -

moet ge gaan langs de weg van het niet-zijn.

Johannes van het Kruis

*

Normaal

Is louter een kwestie

Van overeenstemming

  Ingmar Heytze

*

VERBONDEN

Zonder electronica,

zonder enig instrument,

weet ik mij met jou verbonden,

waar ter wereld jij ook bent.

En geen mens die kan bevroeden

hoe daar zonder enig woord

door ons, ver uiteengedreven,

toch de ander wordt gehoord.

Mariakalender

*

Deel van het Geheel

Als een zucht gevangen in de wind
zweven we langzaam naar het afscheid
Wolken razen langs ons heen
stuurloos vliegend en de weg kwijt

 Wanneer zullen wij het weer gaan weten
dat alles is verbonden met elkaar
Jij en ik, de ander, en de aarde
ja alles één, wat eng, maar waar

 Wij zijn een deel van het geheel
Als druppels in de zee, de vlammen van het vuur
Ja deel van het Goddelijk Licht,
Dus ga toch schijnen

 Als een golf gevangen in de zee
leeft een oordeel, door ons gegeven
Groeiend voedend tot geweld
oorlogvoerend op ons leven

 Je kunt niet met je vinger blijven wijzen
Niet Hij en zij maar Jij en Ik da’s waar
Actie geeft reactie moet je weten
zo redden wij de wereld en elkaar

 Wij zijn een deel van het geheel
Als druppels in de zee, de vlammen van het vuur
Ja deel van het Goddelijk Licht,
Dus ga toch schijnen

 Het is nooit te laat om het tij te keren
Het is een nieuwe start dus toon maar moed
Open je hart voor al het aardse leven
het is een nieuw begin, da’s eng, maar goed

 Wij zijn een deel van het geheel
Als druppels in de zee, de vlammen van het vuur
Ja deel van het Goddelijk Licht,
Dus ga toch schijnen

Vogelina Kuipers (nichtje)

*

Lente
Ineens weet je het:
het is tijd
om iets nieuws te beginnen
en te vertrouwen op de betovering
van het begin.

 Meister Eckhart

 *

 

 “Er was eens een jongen die Svetaketu heette,” zei Hij

 “Op een dag vroeg zijn vader hem wat hij van al zijn

 leven had opgestoken. “Ik heb geleerd dat de sterren een

 ritme hebben en dat de planeten worden aangestuurd door

 hun vader en moeder, de zon en de maan,” antwoordde

 zijn zoon. Zijn vader schudde zijn hoofd en zei: “Maar

 heb je dat ene geleerd waardoor alles gekend wordt, als

 je het eenmaal weet?” En zijn vader vroeg hem een vrucht

 te brengen. Svetaketu klom in de boom, plukte een vrucht

 en gaf hem gehoorzaam aan zijn vader. “Snijd de vrucht

 in tweeën en zeg me wat je ziet,” zei de vader. “Ik zie

 zaadjes”, zei de jongen. “Pak een zaadje en snijd het

 doormidden. Wat zie je nu?” “Vader, ik zie niets,”

 antwoordde Svetaketu verbaasd. “En uit dat niets is deze

 hele boom ontsproten,” zei zijn vader, wijzend op de boom.

 “Je moet het mysterie van dat niets ontdekken,” vervolgde

 hij, “want het eeuwige is boven het denken verheven en

 volkomen onzichtbaar. Het is de bron van al wat geschapen is.

 Hij is de Ziel van het licht.

             Uit: Mansukh Patel: Op weg met de Bhagavad Gita.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Bloedige strijd

Het ideaal van het kloosterleven is naar mijn mening nog steeds

prachtig. Maar slechts enkelen van de mensen die het in praktijk

proberen te brengen, zijn daartoe in staat. Mijn meest beslissende

fout was, dat ik een te grote waarde hechtte aan de wil.

Wat zou het fantastisch zijn als de wil echt soeverein was, als al

die emoties, lichamelijke aandriften en ziekten en het duistere

onbewuste konden worden beheerst door een sterke wilskracht.

In de orde ontdekte ik dat we gecompliceerde wezens zijn en dat

geest, hart, ziel en lichaam voortdurend zijn verwikkeld in een

bloedige strijd.

Een van de belangrijkste dingen die ik van het kloosterleven leerde,

was juist de relatieve machteloosheid van de wil. Het is goed dat te

beseffen, maar het maakt je wel nederig. Het brengt een soort vrede mee.

 

Karen Amstrong, schrijfster van o.a. ‘Religie en geweld’

en 'De wenteltrap'
(haar weg uit het klooster)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MORGEN

Ik droom van morgen, morgen zullen

we geen angst meer hebben,

morgen zal er liefde zijn,

vreugde in de ogen van de mensen,

die elkaar niet haten maar vertrouwen,

geen schijnsel van ontplofte vliegtuigen

die gebouwen van onschuldigen verwoesten.

Ik blijf geloven in: morgen zal er vrede zijn,

morgen zullen we geen angst meer hebben.

Ik droom van morgen…

(Vrij naar Mustafa al-Kurd)


Zegen van onrust?

zr Ruth Fox osb
 
Moge God ons zegenen met onrust: over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang is in onze harten.

Moge God ons zegenen met boosheid: over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
 
Moge God ons zegenen met tranen: die we plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken.

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid: dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld. Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
 
Franciscaner Zegenbede - uit Open Deur, Pasen 2013
Bron: Diakonia, febr. 2012. Uit Liturgiegids, 40dagentijdcampagne 2012.
 

*

MANIAK

 In de misjna staat dat een vroomheidsmaniak de wereld beschadigt.
Wat is dan wel een vroomheidsmaniak?
Een voorbeeld: iemand die een kind in het water ziet vallen en zegt:
“Als ik klaar ben met mijn gebeden, zal ik het redden”, maar
wanneer hij daarmee klaar is, is het kind inmiddels verdronken.
Een ander voorbeeld: een man die een vrouw ziet verdrinken en zegt:
“Het is me niet toegestaan een vrouw aan te kijken,
en dus kan ik haar niet redden”.

 Mariakalender

*

 OP REIS NAAR HET LICHT

 Pessimisme is voor het Jodendom geen optie.
Pessimisme zou -volgens de Tora- het einde van de wereld betekenen.
Niet voor niets zegt de Tora: het was nacht geweest, en het werd dag.
Nooit: het was dag en het werd nacht.
Wij zijn een volk dat reist naar het licht.

 Pinchas Toledano

 *

 KOPJE
Na afloop van een lezing kwam er een jongeman op mij af zonder
armen. Hij wees mij erop dat ik wel mooi had gesproken over de wijze
waarop de geest in het lichaam zit, maar dat ik het te weinig had gehad
over hoe het lichaam in de geest zat.
Een onderwerp waar hij, door zijn opvallende bouw, wel iets van af wist,
al begon hij daar niet over.
Het aardigste moment van de dag kwam voor mij aan het eind van ons gesprek.
Ik zei lacherig ten afscheid: “Nou, eh… een hand geven
gaat natuurlijk niet, dus…”. Toen kreeg ik een kopje van hem, precies
als van onze poes. Daarom begreep ik het gebaar meteen
Het was allerminst pijnlijk.

 Bert Keizer in Trouw

*

"Een parelduiker
vreest den modder niet"

Multatuli

*

Veel mensen laten het kleine geluk aan zich voorbij gaan,
terwijl ze tevergeefs wachten op het grote geluk.

Pearl.S.Buck

*

Voelen brengt je dichter bij de waarheid
over wie je bent dan denken.
Eckhart Tolle


 *

 Wild cerise ...

Spring

 as a bonus a little poem this year

(for those who don`t smell don`t see)

 the night before she blossoms

wild cerise  begs  the bees

come humm our spring

 Ton

 vanamali[1].jpg

Wild cerise

Ieder jaar een en al gezoem onder onze wilde cerise.
Eenmaal uitgebloeid, en dat is binnen een week, en weg zijn ze.
De zogenaamde primitieve mens, waaronder ik, denkt dan:
het zijn de bijen die voor de lente zorgen
(Ton Draaisma).

 *

GOD DE MOEDER

 Een tijdje geleden was ik in Oostenrijk in
de abdij van Melk, en ik sprak daar o.a. met
Abt Puccard. Ik vroeg hem waarom het vrouwelijke
element in het geloof van onze katholieke kerk
niet wordt geaccepteerd. Hij antwoordde dat dat alleen
maar te maken heeft met tradities, en dat er op een dag
verandering in zal komen. Ik was verbaasd dat de abt
dat zei, en er nog aan toevoegde dat in het middaggebed
van de benedictijnen (en hun gebeden gaan eeuwen terug)
wordt verwezen naar God de Moeder.
Paulo Coelho

 *

     Leven is dat wat je overkomt

            terwijl je druk bezig bent met andere plannen.

John Lennon

 *

                             ZALIGSPREKINGEN

          Zalig die begrip tonen voor mijn struikelende voet,
          voor mijn hand die zwakker wordt.

          Zalig die begrijpen dat mijn oor zich moet inspannen
          om alles te kunnen opnemen wat men met me bespreekt.

          Zalig die lijken te weten dat mijn oog troebel
          en mijn gedachten traag geworden zijn.

          Zalig die met een vriendelijke glimlach even blijven staan
          om een beetje met me te praten.

          Zalig die nooit zeggen: ‘Dat verhaal hebt u me
          vandaag al twee keer verteld’.

          Zalig die de kunst verstaan herinneringen uit vroeger
          tijden bij me wakker te roepen.

          Zalig die me laten merken dat ik geliefd,
          geacht, en niet alleen gelaten ben.

          Zalig die in hun goedheid de dagen vergemakkelijken
          die mij nog resten op de weg naar het eeuwige land.

                                Anoniem (Afrika)


                                         *

                  Niets cadeau

                  Niets cadeau gekregen, alles te leen.
                  Ik zit tot over mijn oren in de schulden.
                  Ik zal met mezelf
                  voor mezelf moeten betalen,
                  mijn leven voor mijn leven geven.

                  Het is nu eenmaal zo ingericht
                  dat het hart terug moet
                  en de lever terug moet
                  en elke vinger afzonderlijk.

                  Te laat om het contract te verbreken.
                  De schulden zullen worden geínd,
                  het vel over de oren gehaald. 

                  Op de wereld loop ik rond
                  in een menigte van andere schuldenaren.
                  Sommigen zijn verplicht
                  hun vleugels af te betalen.
                  Anderen moeten of ze willen of niet
                  hun blaadjes afrekenen.

                 Aan de debetzijde
                 staat elk weefsel in ons.
                 Geen trilhaartje, geen steeltje
                 mogen we voorgoed behouden.

                 De lijst is uitputtend
                 en het ziet ernaar uit
                 dat we met lege handen zullen achterblijven.

                 Ik kan me niet herinneren
                 waar, wanneer en waarom
                 ik zo´n rekening
                 heb laten openen.

                Het protest ertegen
                noemen we de ziel.
                En dat is het enige
                wat niet op de lijst staat.

                             Wislawa Szymborska

     (vervolg op volgende pagina)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 27-07-2020 - De zomer-Kraanvogelnieuwsbrief is uitgevlogen, met in de intro de herdenking...  lees meer
  • 16-06-2020 - En toen was de Kraanvogel-nieuwsbrief alweer uitgevlogen, Met o.a. de...  lees meer
  • 17-05-2020 - Ook op 16 mei heerst de coronacrisis nog volop, maar...  lees meer
Plaats een bericht
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.