Inspiratie

 kraanvogel-solitair.jpg

N i e u w e    T i j d

De materie ontstijgend gaat de mens

op zoek

 naar nieuwe dimensies

in haar bestaan

aarde en kosmos zijn Eén

Tegendelen blijken samen te vallen

Licht verdrijft de duisternis

geloven wordt ervaren

crisis een kans om te leren

Liefde een helende kracht

lichaam en geest

zijn Eén

                                                  Geertje
 

*

De Androgyne Mens

Liefde is de rede van de vrouw
en rede is de liefde van de man.
Hun wisselwerking schenkt ons
de mens als eenheid: de androgyne mens
die boven het eenzijdige ik uitstijgt.

P. Kooistra
(v/h tijdschrift Ideale Eigenbelang 1996)


*

Zoals altijd weer wordt bevestigd,
is het resultaat het gevolg
van het afleggen van de weg.

Giep van Werven

https://levenskunst.org/


*

 

Het verhaal van de engel

In een droom liep ik een winkel binnen.
Achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: "Wat verkoopt u hier?"

"Alles wat u maar wilt", zei de engel.

"Oh", zei ik, "echt waar?
Dan wil ik graag vrede op aarde,
een einde aan alle onderdrukking
en dat de mensen elkaar zullen begrijpen"

"Wacht even", zei de engel, "U begreep mij verkeerd.
Wij verkopen geen vruchten, enkel zaden."


Een chassidisch verhaal
 

*


Tolerantie

We worden niet bemind omdat we goed zijn

We zijn goed omdat we bemind worden.

Desmond Mpilo Tutu
(Klerksdorp, 7 oktober 1931 – Kaapstad, 26 december 2021)


*


Uit gedicht ‘De wonderkermis’

Een wonder – kijk maar om je heen:

de alomtegenwoordige wereld.

Een extra wonder zoals alles extra is:

wat ondenkbaar is,

is denkbaar.

(Wisława Szymborska,
vertaling Gerard Rasch)

 

En nog eentje van Wislawa Szymborska:*

 

 

*

"Wo aber Gefahr ist, wächst Das Rettende auch"

is een bekend citaat van de Duitse filosoof Friedrich Hölderlin


*

God said:

“Love your enemy”

And I obeyed & loved myself.


Kahlil Gibran

*

“Seek the wisdom that will untie your knot.
Seek the path that demands your whole being."

~Rumi~


*


Verre van mij te schaden
vult u mij aan als u
van mij verschilt.

Antoine de Saint-Exupery
(1900-1944)


*

Dankbaarheid jaagt de stuipen uit je lijf.

Herman van Veen in 'Moeders'


*


Het Chinese woord voor chaos heeft twee betekenissen,
namelijk:  gevaar en kans.

 

*
 

Sat chit ananda
De onbegrensde volheid

Bestaan = Sat
Bewustzijn = Chit
Volheid = Ananda

(Oosterse wijsheid)

 

*

 

Dwazen denken dat ze groot zijn wanneer zij
boven anderen kunnen uitsteken.
De wijze echter maakt zich klein opdat hij
zichzelf overstijgt.

Bo Yin Ra*

 

Ik sta even stil bij de onrust en strijd van de wereld.
Ik wil jullie leven vernieuwen en opwekken met liefde en met vreugde,
want het licht van de ziel is liefde.
Waar liefde is, daar is dankbaarheid en vrede.
En waar vrede en dankbaarheid is, daar ben ik in hun midden.


Krishna
(uit Tolstoj: Brief aan een hindoe = Gandhi)


*


Een goed voorbeeld is niet een manier om de ander te overtuigen,

het is de enige manier!

(Albert Schweitzer)


*

Wie zal zeggen

Wie zal zeggen

of dat wat wij dromen

echt zal bestaan?

Het is ermee

als met de wegen op aarde:

eerst zijn er geen wegen,

maar ze ontstaan

als mensen

in dezelfde richting gaan

Lee Sjuun
(Chinese schrijver, 1918-)*

 

“Een gelukkig en vervuld leven gaat niet om het vinden van je passie
en dat gaan doen,
het gaat om het vinden van passie in wat je doet”.

(Filosofe en ‘happyologist’
Susana Halonen)

 

*

 

De twee belangrijkste dagen in je leven zijn de dag dat je geboren wordt

en de dag waarop je ontdekt waarom.

(Mark Twain)


*


De Bijbel vertelt ons dit in te beelden:

Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok

en onder zijn vijgeboom,

zonder dat iemand hen opschrikt.

(Micha 4:4)

 
*


20 februari Dag van het geweldloos verzet

Niet het geweld, maar het goede

vernietigt het kwaad

(Lev Tolstoj)


*

Do not seek to follow in the footsteps of the wise

seek what they sought.

Matsuo Basho
(Japanse dichter, 17e eeuw)


*


Voorbij geloof en ongeloof

ligt de onmetelijke vlakte van extase

waar de mysticus zijn hoofd te ruste legt

op het kussen van de Waarheid.


(Rumi, 1207-1273)
 


*


De moeilijkste onderwerpen kunnen

aan de eenvoudigste mens worden uitgelegd

als hij zich er nog geen idee van heeft gevormd;

Maar het eenvoudigste kan aan de meest intelligente mens

niet duidelijk worden gemaakt

als hij er van tevoren al vast van overtuigd is

dat hij zonder enige twijfel al weet

wat hem wordt voorgehouden.


(Lev. Tolstoj)

 

*


Wetenschap

Een wetenschapper is op zoek naar de waarheid
in de hoop dat die

achterhaald zal worden . . .

(Max Weber,
grondlegger moderne sociologie)


*


Wie iets wil doen vindt een middel.
Wie niets wil doen vindt een excuus.

(Arabisch gezegde
op mijn Mariakalender febr. 2023)


*

 

Het waardevolste handelen

komt voort uit

een ledig gemoed

(Meester Eckhart, 1260-1328)

 

*

 

“Ik zal zaaien, ik zal oogsten, ik zal heel de aarde troosten
met het bloeien van mijn tuin.”

 

(Hein Stufkens)

 

*


Er loopt een optocht door de tijd
van de schepping tot
de eeuwigheid.

(Paul van Vliet, 1935-2023)


*


Alleen de waarheid
kan het onrecht tarten
de waarheid óf de liefde.

Albert Camus (1913-1960)


*


Het duurde heel lang voordat het eindelijk lukte
maar desgevraagd zei hij: Ik heb niet gefaald,
ik heb manieren gevonden die niet werken.

Edison


*

Er bestaat zoiets als het juiste moment

van handelen.

(Boeddhisme)


*

Er bestaat een andere wereld

die bevindt zich binnen in deze.

(Paul Eluard - 1895-1952)


*

 

Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.
Alleen met het hart kun je goed zien.

(Antoine de Saint-Exupéry
1900-1944)


*

Wijsheid uit de Thora…

“Revolutionair was ook de status van het land Kanaän: het behoort de Eeuwige toe,
de Israëlieten mochten het beheren… Land dat iemand uit geldgebrek had moeten verkopen,
moest na 50 jaar aan hem worden teruggegeven...”

(overgenomen uit het boek Net voorbij de rede
van Herman van Praag, blz. 232)


*

Verstand en vernuft

Met verstand alleen wordt 
een samenleving in stand gehouden 
Met vernuft,
wordt die vooruit geholpen

(Herman M. van Praag)


*


'De meesten van ons hebben 2 levens: het ene dat we leiden en
het andere waartoe we in staat zijn.'

(Steven Pressfield)


*

Het aardse leven biedt zich aan
tot stervens toe

(Logion 56)
Een vuur ontsteken
Het Thomasevangelie met andere woorden

 

*


Zin

Dit is de zin van het bestaan:

vrijheid verzoenen met dienstbaarheid,

wat voorbij gaat verzoenen met wat blijft,

de draden van het tijdelijke inweven

in het weefsel van het eeuwige.

A.J. Heschel

 

*

 

HODIE TIBI, CRAS MIHI

Wij zitten in de kamer stil voorbij te gaan.

Wij weten wie we zijn maar bij benadering.

Wij wassen ons en raken elkaar aan

En delen eenzaamheden onderling.

Dit huis, dit aan de grond gelopen

Geloof in plaatselijke eeuwigheid,

Staat met de deuren en de ramen open

Naar wind en weer te staren in de tijd,

De ogenblikken die de jaren stalen;

Tot wij, voorbij de uiterlijke schijn,

Alleen nog zullen wonen in verhalen,

Waarin wij weerloos en verzonnen zijn.
 

(Harmen Wind, uit zijn dichtbundel:
Plaatselijke tijd) - vertaling van de titel: 
Heden ik morgen gij

 

*


Het leven is een mysterie dat moet worden geleefd
Het is niet een probleem dat moet
worden opgelost

Søren Kierkegaard,
1813-1855


*
 

Wie zichzelf veroordeelt tot zorgen voor de dag van morgen,
veroordeelt zichzelf tot levenslang.

Søren Kierkegaard, 1848

 

*

 

 

*

 

 

*

 

Zomaar ergens gevonden, deze tekst...

Muziek wordt Stilte
En Stilte wordt Muziek

(Gustav Mahler)


* 


Liefde, zonder onderscheid

"Wat de liefde doet, dat is ze,
en wat ze is, dat doet ze."

(filosoof en theoloog Kierkegaard)


*

Nee, weten doet de liefde als geen ander,
ze weet alles wat het wantrouwen weet,
maar zonder wantrouwig te zijn.

Søren Kierkegaard, 1847


*
 

Loslaten...

Oefen jezelf in het
loslaten van alles wat je bang
bent te verliezen

(Master Yoda)

 


Een vrolijk hart

Bevordert de genezing,

Maar een verslagen geest

Doet het gebeente verdorren.

     (Spreuken 17,22)
 

 *


De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.


De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen zij wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

 

(Hanna Lam, 1928-1988)


*


Sub Finem
En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.
M. Vasalis
 

*
 

TIJD

Tijd is te traag

voor hen die wachten,

te snel voor hen die vieren,

te lang voor hen die rouwen,

te kort voor hen die genieten,

en een eeuwigheid

voor hen die liefhebben
 

(Mariakalender 11.02.2021)

 

*

 

Vroeg of laat…

Maar vroeg of laat
verschijnt het land
dat elk verstand
te boven gaat

Waar ik volmaakt
opnieuw ontmoet
wie ik voorgoed
was kwijt geraakt

(Jean Pierre Rawie)

 

*

 

Logica brengt je van A naar B
Verbeelding brengt je overal.

(Albert Einstein)


*


Hoop maakt daadkrachtig

Hoop heeft twee dochters:  Woede en Moed
Woede, zodat wat niet hoort te gebeuren, niet gebeurt
En Moed, zodat wat wel moet gebeuren, gebeurt…

(Augustinus)

 

*


"A healer does not heal, he let's healing be"
(Eckhart Tolle)


*

De ontdekking
Als je goed om je heen kijkt
zie je dat alles
gekleurd is.

(K. Schippers, dichter)


*


Jezelf kennen

Jezelf kennen betekent
geworteld te zijn in je Zijn,
in plaats van verdwaald te
zijn in je verstand.

(Eckhart Tolle)

 

*


"In de mens gaat het om de ervaring van eenheid van ziel en geest,
waardoor contact met het goddelijke mogelijk is.”

(Magda van der Ende:  Zeg me, wie ben je – Tien bijbelse vrouwen en kabbala, blz. 37)

 

 

De grote vragen van het leven

moeten ergens onderdak krijgen.

Etty Hillesum
(1914-1943)


*

 

Huub Oosterhuis


*

 

TAO
niets doen
is een optie...

 

Tao-wijsheid

Angst en ego houden het roer in handen.

Wanneer je de moed hebt om het roer los te laten,

wordt het schip bewogen

door de wind en de stroom van het leven.

 

*


Gelukkig dat

het licht bestaat

En dat het met

me doet en praat

En dat ik weet

dat ik er vandaan

kom, van het licht


(Hans Andreus)


*

ONVERGETELIJK

Onvergetelijk
de dagen van leven
tintelend leven
de dagen
van doen en laten
gaan en staan

de dagen
van mens zijn
mens
met hart en ziel
mens
onbelemmerd
mens


Hans Bouma (uit:

In dagen van ziekte – niet m. leverb.)

(herinnering aan Karen, overleden 22.08.2020)


Daar past deze muziek bij - Voces8 May it be van Enya

https://www.youtube.com/watch?v=x7M5ZqFSynQ

en hier is de tekst:
 

Enya - May It Be

May it be an evening star
Shines down upon you
May it be when darkness falls
Your heart will be true
You walk a lonely road
Oh! How far you are from home

Mornie utúlië (darkness has come)
Believe and you will find your way
Mornie alantië (darkness has fallen)
A promise lives within you now

May it be the shadows call
Will fly away
May it be you journey on
To light the day
When the night is overcome
You may rise to find the sun

Mornie utúlië (darkness has come)
Believe and you will find your way
Mornie alantië (darkness has fallen)
A promise lives within you now

A promise lives within you now


(Troostlied – gezongen door Voces8)*
 

Of ik de bron ken!

Haar wellen en haar stromen,

al is Zij nachtelijk.

 

(Johannes van het Kruis,
Al is Zij nachtelijk, eerste strofe)


*

 

                                                                                                                   Kerstgedichtje

                                                                                                                   Donker wordt de aarde,
                                                                                                                   Duister overal.
                                                                                                                   Maar ons hart bewaarde
                                                                                                                   Licht, dat blijven zal.

                                                                                                                   Dat het helder brande,
                                                                                                                   Lichten mag heel ver,
                                                                                                                   Dan zal eens de aarde
                                                                                                                   Worden tot een ster!

                                                                                                                        (Lena Struik)*

 

Vertel me, en ik vergeet.

Laat me zien, en ik herinner mij.

Laat me ervaren, en ik begrijp.

(Confucius)


*


Bij uitzondering eens een Engelse quote van
T.S. Eliot, dichter (1888-1965):

Where is the wisdom

we have lost in knowledge?

Were is the knowledge

we have lost in information?

(doordenkertje)
 

*

 

(John Lennon)
 

*


Een kind…


Een kind is zoveel meer

dan een aanstaande dame of een aanstaande heer.

Wie in elk kind geen groot wonder ziet,

die snapt het hele leven niet.

(Toon Hermans)

 

*
 

Zelf doen…

Leraren kunnen

De deur voor je openen, maar

Je moet zelf

Naar binnen gaan
 

(Mindfulness Scheurkalender)


*

 

 

*

 

"Totdat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven sturen

en je zult het je lot noemen"
(Carl Gustav Jung)

 


 “Noch revolutie noch reformatie kan de maatschappij veranderen.
Beter is het een krachtige nieuwe taal te ontwikkelen.
Zo krachtig, dat het alle oude mythen wegvaagt en zo het  gewenste verhaal
en dus een nieuwe geschiedenis ontstaat".

- vrij naar Ivan Illich -

 

*

 

Een wetenschapper is op zoek naar de waarheid
in de hoop 
dat die achterhaald zal raken.

(Max Weber, grondlegger moderne sociologie)

 

*

 

Het tweede deel van het driedelige verzetsgedicht


𝘐𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘵𝘦𝘭𝘵 𝘥𝘦 𝘷𝘳𝘢𝘢𝘨, uit 1970

Verzet begint niet met grote woorden

maar met kleine daden

zoals storm met zacht geritsel in de tuin

of de kat die de kolder in z'n kop krijgt

zoals brede rivieren

met een kleine bron

verscholen in het woud

zoals een vuurzee

met dezelfde lucifer

die een sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik

een aanraking iets wat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen

daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen

------------------------

Uit: 'Dichter' - Remco Campert
 

 

*

 

ALS JE VAN IEMAND HOUDT

Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Zeg niet: “God zal de leegte vullen”,
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
Als je van me houdt.

 

(Dietrich Bonhoeffer)

 

*


Op de dag van de Rechten van het Kind:

Volg je dromen
Want ze wijzen je de weg

(Mariakalender 20.11.20)


*


‘Ga de uitdaging aan met je obstakels en doe er iets aan.
Je zult merken dat ze niet eens de helft van de kracht hebben
die je denkt dat ze hebben..’

(Norman Vincent Peale)


*

Wat we 'het Lot' noemen
komt niet van buiten
het komt voort vanuit
ons binnenste.

(Rainer Maria Rilke)
Oostenrijkse dichter 1875-1926

 

*


Zomaar een gedachte

Als getuige van de werkelijkheid
ook die van mijzelf
zie ik soms dingen gebeuren
die mij (zeer) verrassen...

We hebben niet alles
zelf in de hand...


(Geertje)


*

Boeddhistische wijsheid op mijn yogi-theezakje:

 

*


You can never cross the ocean
until you have the courage
to lose sight of the shore.

- Andre Gide-


*


We hebben wat we zoeken.
We hoeven er niet
achteraan te gaan.
Het was er al de hele tijd,
en wanneer we het
de tijd geven
zal het zichzelf aan ons
bekend maken.

(Thomas Merton)


*


Meimaand - Zevenmaal bidden met Maria:

Bidden is luisteren.
Bidden is in je hart bewaren.
Bidden is uit handen geven.
Bidden is Gods bedoeling zoeken.
Bidden is overgave.
Bidden is de stilte doorleven.
Bidden is de Geest aan het werk laten.

 

(Op mijn Mariakalender)

 

*

 

Johannes van het Kruis heeft het treffend gezegd:
‘Om te worden wie ik ben, moet ik door alles heen wat ik niet ben.’

 

*

 

‘Hoe een pracht van een mens op een dag zichzelf en het leven vond.’

(Willem Vreeswijk)

 *

 

Spinoza


 In onze wouden van gedachten lezen we de zijne
 klaar en fris als een dageraad in vroege lente.

 Dit is de kern: Er is een iets dat op zichzelf
 uit eigen kracht als zijns-oorzaak bestaat.

 Hoe je het noemt? Substantie, God?
 Diep zinnig en bescheiden denker

 uit zijn wil om te begrijpen
 waait je een atmosfeer van vrede aan.

Maar niet alleen de leer is wijsheid
ook zijn manier van leven raakt ons

die mens, die kalm en eerlijk doorging
met zijn arbeid, en even onverward

en rustig de dood wachtte waarmee
de tering hem jarenlang bedreigde.

Wat weten wij, wij die weten
 van zwarte gaten en materie zonder massa?

Nog altijd hebben we dezelfde vragen
door tijd en ruimte zijn ze verbonden

en in de vragen wij met hem.

Marijke Hanegraaf

 

                                                                 

Voor dit gedicht heb ik ook zinnen en woorden gebruikt uit de inleiding van Nico van Suchtelen bij De Ethica van Spinoza, 1928, tweede herziene druk (Marijke). Gedicht ter ere van 25 jr Kraanvogel-feest, 20.09.15 en herinnering
aan ons dagje Spinozahuis in Rijnsburg, 19.07.15
Meer gedichten v Marijke vind je hier.

*

 

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij-maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren: de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.


Bram Moerland

(vrije vertaling van het Aramese “Onze Vader”)

 

*


De ogen van de ziel

Twee ogen heeft de ziel
Eén oog bekijkt de tijd
Een ander richt de blik
Alleen op d'eeuwigheid

(Een epigram uit
Angelus Selesius' boek
De pelgrimstocht)


*

 

ZIEL

Ik ben er geheel van overtuigd

Dat de menselijke ziel onvergankelijk is

En dat haar werking voortduurt

Van eeuwigheid tot eeuwigheid

Zoals de zon, die voor onze ogen

’s avonds lijkt onder te gaan

Maar in werkelijkheid nooit onder gaat

En onafgebroken voortgaat

Zijn licht te verspreiden.

(Goethe)

 

Dit vond ik op mijn kalenderblaadje
24 november 2017
overlijdensdatum van mijn broer Bauke


*
 

RECEPT:
Neem een liter wijsheid van alle volkeren
op aarde. Meng het met respect
voor alles wat leeft.
Besprenkel het met hoop.
En verdeel het over onze planeet.

(Anoniem)

 

*


Fantasie is iets wat veel mensen
zich niet voor kunnen stellen.
(G.Laub)


*

                                         
                   

Luister naar het verhaal van deze eenvoudige visser…
 

De visser rust uit in de schaduw van een palmboom.
Hij is gelukkig dat hij leeft.
Een rijke man loopt langs en spoort hem aan harder te werken.
“Waarvoor”, antwoordt de visser.
“Om geld te verdienen”, zegt de rijke man. “Waarvoor?”
“Om in een mooi huis te wonen”, zei de rijke man.
“En dan”?
“Een grote familie te stichten”.
“En dan?”
“Je eigen zaak te beginnen met je kinderen”.
“En dan?”
“Dan kun je daarna heerlijk uitrusten”.
“Maar dat doe ik al”, zei de visser.

 (Uit: Frédéric  Lenoir: De Wereldziel – roman)

*

 

KINDEREN
Je mag je kinderen geven van je liefde
maar niet van je gedachten
want zij hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichamen huisvesten
maar niet hun zielen
want hun zielen toeven in het huis van morgen
d
at je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.
Je mag proberen aan hen gelijk te worden
maar tracht hen niet aan jou gelijk te maken.

(Kahlil Gibran - Mariakalender 22.01.2019)


*


Slim
Een man komt bij een Rabbi en vraagt:
Wat is voor u duizend jaar?
Een poosje, zegt de Rabbi.
Wacht even, denkt de man...
wat is voor u duizend euro?
Een kleinigheidje, zegt de Rabbi.
Ach, geeft u mij dan maar zo'n kleinigheidje.
Waarop de Rabbi zegt: over een poosje.

(anoniem)

 

*

De mens in het algemeen
laat zich gemakkelijker doorgronden
dan een mens in het bijzonder

Fr. de la Rochefoucauld

*

Wolken zijn regenbrengers
en daarmee brengers
van vruchtbaarheid

(Uit: Westerse wijsheden, Oosterse mandala's)

*

Indien ge bezit
de wijsheid van Salomo,

het geduld van Job,
de goedheid van den Sameritaan,
de strategie van Alexander,
het geloof van David,
de diplomatie van Abraham Lincoln,
de verdraagzaamheid van Confucius
en een volledige kennis van wetten
en voorschriften,
dan zult ge een goed politieman
MENS zijn


(anoniem - MENS heb ik erbij gezet (gk)
 

*

 

"God heeft veel te danken
aan Johan Sebastian Bach"


E.M. Socaciu (Roemeense filosoof)
via vriendin Fiet
radio 4 - Joost Zwagerman
20.07.15*

 

Wat is de zin en het nut van Filosofie?

"Filosofie, de moeder van alle wetenschappen,
is in Griekenland opgekomen als geweldloze instructiemethode
voor de politieke praktijk.
Filosofie was en is bedoeld om de permanente burgeroorlog,
die onvermijdelijk is in iedere vitale natie,
met woorden uit te vechten in het parlement
in plaats van met de vuist op straat.
Zij die met overleg te werk gaan, leggen boksbeugel en stiletto terzijde.
Dat doen zij omdat betrouwbare kennis, het juiste woord
en een helder inzicht in de mechanica van zeden en gewoonten
 duurzamere communicatiemiddelen zijn".

Trouw, 9-03-15

*

Ik vroeg . . .

Ik vroeg om wijsheid en kreeg problemen
om die te leren oplossen
Ik vroeg om moed en kreeg angsten
om ze te overwinnen
Ik vroeg om kracht en kreeg moeilijkheden
om me sterk te maken
Ik kreeg niets waarom ik vroeg maar
kreeg alles wat ik nodig had

(anoniem)

*

Als de mens er niet in slaagt
gerechtigheid en vrijheid te verzoenen,
slaagt hij nergens in

Albert Camus


*


HOOP

Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Is ze niet daar dan is ze nergens.
Hoop is een bewustzijn en staat of valt
niet met wat er in de wereld gebeurt.
Hopen is voorspellen noch voorzien.
Hoop zit ons in de ziel,
in het hart gegrift, ligt voor anker
voorbij de horizon.
Hopen, in deze diepe en krachtige betekenis,
is anders dan blij zijn om wat goed gaat,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is geen optimisme,
niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Hopen is zeker weten dat iets zinvol is.
Ongeacht de afloop.

(Václav Havel)

*

Er is maar één ding sterker
dan alle legers van de wereld,
en dat is een idee waarvoor de tijd rijp is.

(Victor Hugo)

*

Niemand zou zich ooit moeten schamen
toe te geven dat hij ongelijk had.
Het houdt slechts in dat hij met andere woorden zegt
dat hij vandaag wijzer is geworden dan gisteren.

(Jonathan Swift)

*

Het was mijn bedoeling om slapend rijk te worden

maar ik kon de slaap niet vatten

(anoniem)

*

Rainer Maria Rilke:

Men moet geduld hebben met het onopgeloste in het hart
en proberen de vragen zelf lief te hebben, als ontoegankelijke ruimtes,
als boeken, geschreven in een volkomen onbekende taal.

Wanneer men die vragen leeft, leeft men misschien geleidelijk,
zonder het te merken, op een ongewone dag, binnen in het antwoord.


*


Luisteren naar je innerlijke stem 

In de joods-hellenistische literatuur heet de
innerlijke wijze vrouw Sjechina. Zij geeft
levenslessen en spoort je aan te luisteren
naar je lichaam, je gevoelens, je verborgen
hartstochten en verlangens. Zij die naar
haar stem luisteren, worden profetessen
voor het volk: Hanna, Ruth, Esther en
Debora. Na de uittocht uit Egypte zingt
Mirjam, geraakt door de wijze vrouw in
zichzelf, over de bevrijding van haar volk
uit de onderdrukkende machten. Mirjam,
dat is de zoekende mens zelf. Zij komt
tot wijsheid en wordt zelf een leidsvrouw
door te luisteren naar Sjechina en haar
trouw te volgen.

 Jan van Deenen s.j.

*

Langs de weg gaan

Om te geraken tot het smaken van alles – heb smaak in niets.

Om te geraken tot het weten van alles – wil niets weten.

Om te geraken tot het bezit van alles – wil niets bezitten.

Om te geraken tot alles zijn – wees niets.

Om te geraken tot wat ge nog niet zijt -

moet ge gaan langs de weg van het niet-zijn.

Johannes van het Kruis

*

Normaal

Is louter een kwestie

Van overeenstemming

  Ingmar Heytze

*

VERBONDEN

Zonder electronica,

zonder enig instrument,

weet ik mij met jou verbonden,

waar ter wereld jij ook bent.

En geen mens die kan bevroeden

hoe daar zonder enig woord

door ons, ver uiteengedreven,

toch de ander wordt gehoord.

Mariakalender

*

Deel van het Geheel

Als een zucht gevangen in de wind
zweven we langzaam naar het afscheid
Wolken razen langs ons heen
stuurloos vliegend en de weg kwijt

 Wanneer zullen wij het weer gaan weten
dat alles is verbonden met elkaar
Jij en ik, de ander, en de aarde
ja alles één, wat eng, maar waar

 Wij zijn een deel van het geheel
Als druppels in de zee, de vlammen van het vuur
Ja deel van het Goddelijk Licht,
Dus ga toch schijnen

 Als een golf gevangen in de zee
leeft een oordeel, door ons gegeven
Groeiend voedend tot geweld
oorlogvoerend op ons leven

 Je kunt niet met je vinger blijven wijzen
Niet Hij en zij maar Jij en Ik da’s waar
Actie geeft reactie moet je weten
zo redden wij de wereld en elkaar

 Wij zijn een deel van het geheel
Als druppels in de zee, de vlammen van het vuur
Ja deel van het Goddelijk Licht,
Dus ga toch schijnen

 Het is nooit te laat om het tij te keren
Het is een nieuwe start dus toon maar moed
Open je hart voor al het aardse leven
het is een nieuw begin, da’s eng, maar goed

 Wij zijn een deel van het geheel
Als druppels in de zee, de vlammen van het vuur
Ja deel van het Goddelijk Licht,
Dus ga toch schijnen

 

Vogelina Kuipers (nichtje)
 

*

Lente
Ineens weet je het:
het is tijd
om iets nieuws te beginnen
en te vertrouwen op de betovering
van het begin.

 

 Meister Eckhart
 

 *

 

 “Er was eens een jongen die Svetaketu heette,” zei Hij

 “Op een dag vroeg zijn vader hem wat hij van al zijn

 leven had opgestoken. “Ik heb geleerd dat de sterren een

 ritme hebben en dat de planeten worden aangestuurd door

 hun vader en moeder, de zon en de maan,” antwoordde

 zijn zoon. Zijn vader schudde zijn hoofd en zei: “Maar

 heb je dat ene geleerd waardoor alles gekend wordt, als

 je het eenmaal weet?” En zijn vader vroeg hem een vrucht

 te brengen. Svetaketu klom in de boom, plukte een vrucht

 en gaf hem gehoorzaam aan zijn vader. “Snijd de vrucht

 in tweeën en zeg me wat je ziet,” zei de vader. “Ik zie

 zaadjes”, zei de jongen. “Pak een zaadje en snijd het

 doormidden. Wat zie je nu?” “Vader, ik zie niets,”

 antwoordde Svetaketu verbaasd. “En uit dat niets is deze

 hele boom ontsproten,” zei zijn vader, wijzend op de boom.

 “Je moet het mysterie van dat niets ontdekken,” vervolgde

 hij, “want het eeuwige is boven het denken verheven en

 volkomen onzichtbaar. Het is de bron van al wat geschapen is.

 Hij is de Ziel van het licht.
 

             Uit: Mansukh Patel: Op weg met de Bhagavad Gita.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Bloedige strijd

Het ideaal van het kloosterleven is naar mijn mening nog steeds

prachtig. Maar slechts enkelen van de mensen die het in praktijk

proberen te brengen, zijn daartoe in staat. Mijn meest beslissende

fout was, dat ik een te grote waarde hechtte aan de wil.

Wat zou het fantastisch zijn als de wil echt soeverein was, als al

die emoties, lichamelijke aandriften en ziekten en het duistere

onbewuste konden worden beheerst door een sterke wilskracht.

In de orde ontdekte ik dat we gecompliceerde wezens zijn en dat

geest, hart, ziel en lichaam voortdurend zijn verwikkeld in een

bloedige strijd.

Een van de belangrijkste dingen die ik van het kloosterleven leerde,

was juist de relatieve machteloosheid van de wil. Het is goed dat te

beseffen, maar het maakt je wel nederig. Het brengt een soort vrede mee.

 

Karen Amstrong, schrijfster van o.a. ‘Religie en geweld’

en 'De wenteltrap'
(haar weg uit het klooster)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MORGEN

Ik droom van morgen, morgen zullen

we geen angst meer hebben,

morgen zal er liefde zijn,

vreugde in de ogen van de mensen,

die elkaar niet haten maar vertrouwen,

geen schijnsel van ontplofte vliegtuigen

die gebouwen van onschuldigen verwoesten.

Ik blijf geloven in: morgen zal er vrede zijn,

morgen zullen we geen angst meer hebben.

Ik droom van morgen…

(Vrij naar Mustafa al-Kurd)


*


Zegen van onrust?

zr Ruth Fox osb
 
Moge God ons zegenen met onrust: over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden
en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang is in onze harten.

Moge God ons zegenen met boosheid: over onrechtvaardigheid, onderdrukking
en de uitbuiting van mensen, zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid,
vrijheid en vrede.
 
Moge God ons zegenen met tranen: die we plengen voor hen die lijden door pijn,
verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken.

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid: dat we geloven een verschil
te kunnen maken in deze wereld. Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.
 
Franciscaner Zegenbede - uit Open Deur, Pasen 2013
Bron: Diakonia, febr. 2012. Uit Liturgiegids, 40dagentijdcampagne 2012.

 

*

MANIAK

 In de misjna staat dat een vroomheidsmaniak de wereld beschadigt.
Wat is dan wel een vroomheidsmaniak?
Een voorbeeld: iemand die een kind in het water ziet vallen en zegt:
“Als ik klaar ben met mijn gebeden, zal ik het redden”, maar
wanneer hij daarmee klaar is, is het kind inmiddels verdronken.
Een ander voorbeeld: een man die een vrouw ziet verdrinken en zegt:
“Het is me niet toegestaan een vrouw aan te kijken,
en dus kan ik haar niet redden”.

 Mariakalender

*

 OP REIS NAAR HET LICHT

 Pessimisme is voor het Jodendom geen optie.
Pessimisme zou -volgens de Tora- het einde van de wereld betekenen.
Niet voor niets zegt de Tora: het was nacht geweest, en het werd dag.
Nooit: het was dag en het werd nacht.
Wij zijn een volk dat reist naar het licht.

 Pinchas Toledano

 *

 KOPJE
Na afloop van een lezing kwam er een jongeman op mij af zonder
armen. Hij wees mij erop dat ik wel mooi had gesproken over de wijze
waarop de geest in het lichaam zit, maar dat ik het te weinig had gehad
over hoe het lichaam in de geest zat.
Een onderwerp waar hij, door zijn opvallende bouw, wel iets van af wist,
al begon hij daar niet over.
Het aardigste moment van de dag kwam voor mij aan het eind van ons gesprek.
Ik zei lacherig ten afscheid: “Nou, eh… een hand geven
gaat natuurlijk niet, dus…”. Toen kreeg ik een kopje van hem, precies
als van onze poes. Daarom begreep ik het gebaar meteen
Het was allerminst pijnlijk.

 Bert Keizer in Trouw

*

"Een parelduiker
vreest den modder niet"

Multatuli

*

Veel mensen laten het kleine geluk aan zich voorbij gaan,
terwijl ze tevergeefs wachten op het grote geluk.

Pearl.S.Buck

*

Voelen brengt je dichter bij de waarheid
over wie je bent dan denken.
Eckhart Tolle


 *

 Wild cerise ...

Spring

 as a bonus a little poem this year

(for those who don`t smell don`t see)

 the night before she blossoms

wild cerise  begs  the bees

come humm our spring

 Ton

 vanamali[1].jpg

Wild cerise

Ieder jaar een en al gezoem onder onze wilde cerise.
Eenmaal uitgebloeid, en dat is binnen een week, en weg zijn ze.
De zogenaamde primitieve mens, waaronder ik, denkt dan:
het zijn de bijen die voor de lente zorgen
(Ton Draaisma).

 *

GOD DE MOEDER

 Een tijdje geleden was ik in Oostenrijk in
de abdij van Melk, en ik sprak daar o.a. met
Abt Puccard. Ik vroeg hem waarom het vrouwelijke
element in het geloof van onze katholieke kerk
niet wordt geaccepteerd. Hij antwoordde dat dat alleen
maar te maken heeft met tradities, en dat er op een dag
verandering in zal komen. Ik was verbaasd dat de abt
dat zei, en er nog aan toevoegde dat in het middaggebed
van de benedictijnen (en hun gebeden gaan eeuwen terug)
wordt verwezen naar God de Moeder.
Paulo Coelho

 *

     Leven is dat wat je overkomt

            terwijl je druk bezig bent met andere plannen.

John Lennon

 

 *

   

  ZALIGSPREKINGEN

  Zalig die begrip tonen voor mijn struikelende voet,
   voor mijn hand die zwakker wordt.

  Zalig die begrijpen dat mijn oor zich moet inspannen
  om alles te kunnen opnemen wat men met me bespreekt.

  Zalig die lijken te weten dat mijn oog troebel
  en mijn gedachten traag geworden zijn.

  Zalig die met een vriendelijke glimlach even blijven staan
  om een beetje met me te praten.

  Zalig die nooit zeggen: ‘Dat verhaal hebt u me
  vandaag al twee keer verteld’.

  Zalig die de kunst verstaan herinneringen uit vroeger
  tijden bij me wakker te roepen.

  Zalig die me laten merken dat ik geliefd,
  geacht, en niet alleen gelaten ben.

  Zalig die in hun goedheid de dagen vergemakkelijken
  die mij nog resten op de weg naar het eeuwige land.

                       
Anoniem (Afrika)

                       

 *

 

Niets cadeau

Niets cadeau gekregen, alles te leen.
Ik zit tot over mijn oren in de schulden.
Ik zal met mezelf
voor mezelf moeten betalen,
mijn leven voor mijn leven geven.

Het is nu eenmaal zo ingericht
dat het hart terug moet
en de lever terug moet
en elke vinger afzonderlijk.

Te laat om het contract te verbreken.
De schulden zullen worden geínd,
het vel over de oren gehaald. 

Op de wereld loop ik rond
in een menigte van andere schuldenaren.
Sommigen zijn verplicht
hun vleugels af te betalen.
Anderen moeten of ze willen of niet
hun blaadjes afrekenen.

Aan de debetzijde
staat elk weefsel in ons.
Geen trilhaartje, geen steeltje
mogen we voorgoed behouden.

De lijst is uitputtend
en het ziet ernaar uit
dat we met lege handen zullen achterblijven.

Ik kan me niet herinneren
waar, wanneer en waarom
ik zo´n rekening
heb laten openen.

Het protest ertegen
noemen we de ziel.
En dat is het enige
wat niet op de lijst staat.

                
Wislawa Szymborska

 

(vervolg op volgende pagina)

© 2011 - 2024 (Spir.) Boekhandel De Kraanvogel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel