Inspiratie (vervolg)

 (vervolg inspirerende tektsjes)

                                                       

Quote: In het kleinste geluid verliest zich de tijd (Harmen Wind)

 

GELUKKIG

Toen ik een jaar of vijf was, leerde mijn moeder mij
dat vrolijkheid de sleutel voor het leven was.
Later op school werd mij bij een opdracht gevraagd
wat ik later zou willen worden. Ik schreef toen op:
Gelukkig.
Men zei mij toen dat ik de vraag niet goed begrepen had,
en ik zei hun toen+
dat zij niks van het leven begrepen hadden.

John Lennon

                                                    
*

NELSON MANDELA

Nelson Rolihlahla Mandela is geboren op 18 juli 1918 te Johannesburg,
en overleden op 5 december 2013.
Mandela was de eerste gekleurde president van Zuid-Afrika
en is bekend geworden door zijn strijd tegen apartheid,
die hij het grootste deel van zijn leven heeft gevoerd.
Daardoor heeft hij bijna 30 jaar in de gevangenis op Robbeneiland gezeten.
In Zuid-Afrika staat hij vooral bekend onder de naam Madiba         ,
een titel die groot respect uitdrukt

*

In deze wereld zal haat nooit gestopt worden door haat,
maar door liefde; zo is voor eeuwig de orde der dingen.
(stilteviering Nacht vd  Spiritualiteit
Okk juni 2019) 


*


Denken

Eerst dacht ik: 'niet aan denken'

dat heb ik toen gedaan,

maar twee seconden later,

dacht ik er toch weer aan.

Nee, zo eenvoudig is dat niet,

want weet je, wat je doet,

je denkt er ook aan als je denkt

dat je er niet aan denken moet.

(Toon Hermans)

 

LEREN

Vallen, daar leer je van,
daar leer je van fietsen.

Zakken, daar leer je van,
daar leer je van leren.

Zinken, daar leer je van,
daar leer je van zwemmen.

Klappen, daar leer je van,
daar leer je van vechten.

Fouten, daar leer je van,
daar leer je van leven.

(Mariakalender - Maria van Rongen)


*

Een echte ontdekkingsreis

is niet het zoeken naar nieuwe landschappen,

maar het zien met nieuwe ogen.

(Marcel Proust)


*


De aanwezigheid van een heilige

is als een parfumerie.

Zelfs als de parfumeur

jou niets verkoopt,

zullen zoete geuren je hart vullen.

(Kabir, Indiase dichter

(1440-1518)

       


        via Henk Biesheuvel op Facebook

 

 

GEKLUISTERD
Bij zonsopgang
heb ik de geur van een bloem
geproefd
en met het oog
haar schoonheid ingedronken.
Diep in mij rees toen het verlangen
naar haar harteklop van Zijn.
Het leven is weer in het licht
getreden.
En ik luisterde,
luister nog,
het oor is echter doof,
ik nog aan tijd gebonden,
en plotseling zie ik dat de nacht valt
bij zonsopgang.

Agnès Snitker - Een gedicht uit haar bundel ‘Woorden van Wind en Water’
(Geïnspireerd door de biografie van J.Krishnamurti en een seminar van Vimala Thakar).

 

              
               Mariakalender, 3 tekstjes april 2019:

1)      Als iets cultuur is,
         wil dat nog niet zeggen dat het ook goed is (Jan de Bruin)

2)      Wie het minst verlangt, staat het dichtst bij de goden (Socrates)

3)      Met geloof bereikt men heel weinig
          zonder geloof helemaal niets (Samuel Butler)

 

 

                                                       Inspirerende tekst v Hein Stufkens:

                                                                In het brood is het graan,
                                                                de akker, de wassende maan,
                                                                de brandende zon.
                                                                In het brood is de boer die ploegt,
                                                                de hand van de bakker.
                                                                In het brood is de Bron
                                                                en proef ik het Geheim dat

                                                                In het Al de Ene is.

                                                                                *

                                                           

                                                                     Mariakalender:

                                                                        GEBOREN
                                                                Hij/Zij die voor je zorgde
                                                                toen je nog ongeboren was
                                                                zou Hij/Zij je vergeten nu je geboren bent?
                                                                Waarom ongeduldig, mijn hart?
                                                                Hij/Zij die zelfs waakt over tere vogels,
                                                                over redeloze dieren en kleine insecten,
                                                                Hij/Zij die voor je zorgde
                                                                toen je nog ongeboren was, mijn hart,
                                                                Zou Hij/Zij je vergeten nu je geboren bent?

                                                                                   Kabir (15e eeuw)
 

                                                                                         *

                                                          

                                                                       GEBOORTE VAN GOD

                                                               Wanneer ik weer tot mijzelf kom
                                                                en uiterlijk loslaat,
                                                                wanneer het lawaai wegebt
                                                                en mijn gedachten tot rust komen,
                                                                wanneer ik overga van praten
                                                                naar luisteren,
                                                                van handelen naar zijn,
                                                                wanneer ik de confrontatie aanga
                                                                en niet langer vlucht,
                                                                dan pas kan God ter wereld komen
                                                                in mij, door mij,
                                                                 bij de mensen.

                                                                           Meester Eckhart

                                                                  
​                                                              

                                                                                              *
 

                 

Hebben en zijn

Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werklijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

 

(Ed Hoornik)

                                             

                                                                                                             *

 

                                                 De toekomst wordt uiteindelijk bepaald
                                                 door het geloof
                                                 dat God eens alles in allen zal zijn

                                                                 (Charles Taylor)

 

 

 

                                                                                        

                                                               BAGAGE

                                                               Iemand had gezegd dat we op reis zouden gaan,
                                                               maar we wisten niet waarheen en niet wat we
                                                               mee mochten nemen.

                                                               Nu dragen we koffers, zoveel we kunnen houden,
                                                               de toekomst in. Hoe verder we komen, hoe zwaarder
                                                               ze wegen.

                                                               Misschien moeten we deze keuze maken:
                                                               met alles wat we hebben meegenomen hier blijven
                                                               of met één koffertje verder gaan en dat dan

                                                               tegen de avond op het perron laten staan.

                                                               René van Loenen
                                                               bij het beeld “Bepakt en bezakt” van Klaas Op ‘t Land

                                                                             
                                                                                               
*

                                                               
                                                               Het enig mooie aan dat ik je moet missen,
                                                                is dat ik je brieven kan schrijven.
                                                                     (Svetlana Alliluyeva)

                                                                                  *

                                                           Het eind van de winter

                                                              Zo helder, helder
                                                              dan water is de lucht
                                                              doorzichtig stil
                                                              te dun om te trillen
                                                              en helemaal nieuw
                                                              nog niets erin
                                                              geen stof geen vocht
                                                              geen rimpel
                                                              overal smelt het
                                                              zwelt het, glimt het.
                                                              Nu gaan de dingen
                                                              weer beginnen
                                                              te gebeuren
                                                              het eind
                                                              van de winter
                                                              en juist ook
                                                              tintelen stemmen
                                                              naar binnen.

                                                              Judith Herzberg

                                                                               *

                                                                OORLOG EN VREDE

                                                                   Alles aan oorlog is fout.
                                                                   Zelfs de vervoeging
                                                                   van het woord houdt
                                                                   zich niet aan de regels
                                                                   van sterk en zwak:
                                                                   de verleden tijd
                                                                   van oorlog is vrede.
                                                                   Maar de verleden tijd
                                                                   van vrede is oorlog.
                                                                   Is het daarom dat er steeds
                                                                   weer oorlog is en steeds
                                                                   weer vrede? Omdat tijd
                                                                   wel voorbij kan gaan
                                                                   maar nooit is voltooid?

                                                                       Ted van Lieshout

                                                                                      *

                                                       In de terloopsheid van de dingen
                                                            zit de essentie van het leven.
                                                                           Martin Bril     

*

 

dichtregels van Revius (1586 – 1658):

Een mens lijdt dikwijls 't meest
Door 't lijden dat hij vreest
Doch dat nooit op komt dagen.
Zo heeft hij meer te dragen
Dan God te dragen geeft.

 (met dank aan Teun van Aken – column Regelzucht in CN )

*

2 tekstjes over Hout:

 1) HOUT

    Er stond een boom in Zweden

    Met takken en een bast

    Het is al lang geleden

    Nu is die boom een kast.

 

2) ONBRUIKBAAR

    Een timmerman en zijn leerjongen
    zagen in een bos een reusachtige eik,
    die heel oud en knoestig was.
    De timmerman vroeg aan zijn leerling:
    “Weet je waarom deze eik zo dik en oud is?”
    “Nee, waarom?”, vroeg de leerjongen.
    De timmerman zei: “Omdat hij nutteloos is”.
    “En omdat hij onbruikbaar is, lieten de mensen
    hem groeien. Daarom is hij nu zo groot en
    kunnen wij in zijn schaduw uitrusten”.

 (Mariakalender)

*

 

Eb
Ik trek mij terug en wacht.

Dit is de tijd die niet verloren gaat:
iedere minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door 't ogenblik.
Zuigende eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

(Vasalis)
 

*
 

Ouderdom

Als je onder eeuwigheid niet oneindige tijdsduur
maar ontijdelijkheid verstaat,
dan leeft hij eeuwig
die in het heden leeft.
Ons leven is eindeloos als ons gezichtsveld
grenzeloos is.

(Wittgenstein)


*
 

AANDACHT

Een oude  Cherokee-indiaan gaf zijn kleinzoon lessen over het leven.
'Binnen in me is vaak een gevecht gaande', zei hij tegen de jongen.
'Het is soms zelfs even een afschuwelijk gevecht, als tussen
twee wolven. De ene wolf is slecht en bestaat uit
woede, jaloezie,verdriet, spijt, hebzucht,
verwaandheid, zelfmedelijden,
schuldgevoel, wrok.
De andere wolf is goed:
hij is vreugde, vrede, liefde,
hoop, kalmte, nederigheid, waarheid,
welwillendheid, vrijgevigheid, medegevoel,
compassie en geloof. En als je goed kijkt, woedt
in jou waarschijnlijk dezelfde strijd. Waarschijnlijk geldt
dit voor ieder mens'. De kleinzoon liet de woorden op zich in-
werken en vroeg: 'Welke wolf zal het gevecht winnen?'
De oude man glimlachtte en antwoordde:
'Degene op wie je je aandacht richt
en waaraan je daarmee
voeding geeft'.

(Mariakalender)

*

Geniet zo de genoegens van het ogenblik
dat gij aan de genoegens van de toekomst geen schade doet.

(Seneca)

*

"Bij alles wat uit meerdere onderdelen bestaat, is het geheel
ook iets wat losstaat van die onderdelen".
(Aristoteles)


"Streef ernaar om het Goddelijke in jezelf
terug te geven aan het Goddelijke in het alomvattende".
(laatste woorden van Plotinus (204-270)

*

Struisvogelei
Mijn kern is ontwaakt
Mijn doel is bereikt
Wat rest is leegte

*

Aan ieder verhaal zitten drie kanten:

de mijne, de jouwe en de waarheid.

*

Als je niet meer kunt wat je wilt,

probeer dan te willen wat je kunt.

Augustinus

*

Het gaat er niet om hoeveel je doet,
maar om hoeveel liefde je stopt in wat je doet.

Moeder Teresa

*

Verandering

 Laat ons geen vooruitgang noemen,

waar een ander aan ten gronde gaat.

Laat ons geen groei noemen,

waar een ander minder van wordt.

 *

Laat ons geen vrijheid noemen,

wat een ander het recht ontneemt

zichzelf te zijn.

 Laat ons geen gemeenschap noemen,

waar de minste niet de minste

aandacht krijgt.

Laat ons zelf de verandering zijn,

die we in de wereld willen zien.

 Mahatma Gandhi (1869-1948)

 
*

Je kunt je leven maar op twee manieren leven.

De ene is alsof niets een wonder is.

De ander alsof alles een wonder is.

Albert Einstein

*

            
            Kijk eens wat wijs, dit zijn woorden van de Dalai Lama, 

             groet van Els vd Hooff:

                                  Zorg voor jouw GEDACHTEN,
                                  want ze zullen WOORDEN worden.

                                  Zorg voor jouw WOORDEN,
                                  want ze zullen DADEN worden.

                                  Zorg voor jouw DADEN,
                                  want ze zullen GEWOONTES worden.

                                  Zorg voor jouw GEWOONTES,
                                  want ze zullen jouw KARAKTER vormen.

                                  Zorg voor jouw KARAKTER,
                                  want het zal jouw LOT vormen,
                                  en jouw LOT zal jouw LEVEN zijn…

                                                               DALAI LAMA

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                  
                                 Geef, dat ik zoek niet zozeer getroost te worden,

                                  als wel te troosten;

                                  niet zozeer begrepen te worden,

                                  als wel te begrijpen;

                                  niet zozeer bemind te worden,

                                  als wel te beminnen.

                                  Want wie geeft, ontvangt;

                                  wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf;

                                  wie vergeeft, wordt vergeven;

                                  wie sterft, krijgt eeuwig leven.

                                               Franciscus van Asissi (13e eeuw)

*

 Toekomst is niet wat gaat gebeuren,

 Maar wat wij (niet) zullen doen.

   Mariakalender

*

  STERKE VROUW

 Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?

Zij heeft haar eigen plaats, is geen slavin.

Zij kan regeren met vaste hand, met rijk gemoed,

met een boordevol hart, met scherpe geest:

 het koud-beredeneerde intuïtief afgerond.

 Zij is geloof

 in iets en iemand;

 zij is trouw

die tijd en ruimte overspant;

 zij is hoop

die toekomst en verlossing schept;

 zij is liefde

 die het mooiste van de mens ontsluiert

  (anoniem)

*

 

De 8 stappen uit de Yoga van Pantanjali

                                 1.    Yamas (universele normen en waarden)

                                 -          ahimsa (geweldloosheid)

                                 -          satya (waarheidslievend)

                                 -          asteya (eerlijkheid)

                                 -          brahmacharya (terughoudendheid)

                                 -          aparigraha (begeerteloosheid)

                                2.    Niyamas (individuele normen en waarden)

                                -          saucha (reinheid)

                                -          santosha (tevredenheid)

                                -          tapas (soberheid)

                                -          svadhyaya (zelfstudie)

                                -          isvara pranidhana (overgave)

                               3.    Asanas (fysieke houdingen)

                               4.    Pranayama (adem en energiebeheersing)

                               5.    Pratyahara (beheersing van zintuigen)

                               6.    Dharana (concentratie)

                               7.    Dhyana (meditatie)

                               8.   Samadhi (contemplatie)

*

  Wie?

Het heelal draagt de aarde.

De aarde het landschap.

De vloeren van huizen het nylon tapijt.

Een vrouw draagt haar kind.

En het kind draagt zijn moeder.

De zee draagt het plankton.

De wind het geluid.

 

Maar ik … als ik val

Wie draagt dan mijn tranen

Wie draagt mijn verdriet

En mijn pijn en mijn spijt.

Wie spreidt op de bodem

Van mijn duistere afgrond

Van liefde en woorden

Een hemels tapijt?

*

MULTICULTUREEL

 Verzin een nationaliteit

die niet vertegenwoordigd is

 in de eredivisie.

 *

Kladbrief aan mijn dochter

(14 Augustus 1986): 

 Gedurende jouw afwezigheid

 heb ik mij maar weer eens verdiept

 in de filosofie, om mijn kennis van datgene

 wat je onmogelijk weten kan, te

 vergroten. Dat klinkt nogal

 paradoxaal. Nou, dat is het ook!

 Niettemin brengt het je tot bewustzijn

 dat alles maar niet zo gewoon is, maar

 dat wij in feite lopen te dromen

  op betoverde grond.

 *

 Onuitgeroeid kwaad

 De lijn die goed en kwaad van elkaar scheidt,

 loopt niet tussen staten, klassen of partijen,

 maar dwars door ieder mensenhart en

 dwars door alle mensenharten. Die lijn is

 beweeglijk, schommelt in ons in de loop

 der jaren. Zelfs in een hart dat gevangen is

 in de greep van het kwaad, houdt die lijn

 een bruggenhoofdje van het goede in stand.

 Zelfs in het allerbraafste hart zit ook een

 hoekje onuitgeroeid kwaad.

                                Alexander Solzjenitsyn

 *

“Spiritualiteit is omgaan met (ingaan op)

wat het leven je brengt en wat het leven

 van je verlangt”.

                                                             (gelezen op internet)

 *

“Streef ernaar om de fouten en

zwakheden van anderen, van welke

aard ze ook zijn, geduldig te dragen.

Want zelf heb je veel wat anderen

van jou moeten verdragen”.

Thomas á Kempis

 *

 “Het is roemrijker de oorlog te doden

met het woord dan met het zwaard;

de vrede te winnen met vrede

en niet door oorlog”.

                                                                  Augustinus

 

"Ik geloof dat het van wezenlijk belang is voor onze geestelijke gezondheid
dat we lachen om onszelf en de dwaze toestanden waarin we onderweg verzeild raken".

Uit: Newton: Zielsbestemming)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Samen praten en samen plezier hebben,

samen een goed boek lezen, het soms met elkaar oneens zijn,

zonder haat, alsof je het oneens was met jezelf,

en met dat zeldzame verschil van mening de eensgezindheid

van altijd kruiden, uitkijkend naar de terugkomst

van wie afwezig is en blij zijn als hij er weer is.

Zoveel tekenen, vanuit het hart van mensen

 die elkaar graag mogen.

Het ligt in wat je zegt en in je ogen

en in duizend lieve gebaren.

Ze zijn het vuur dat zielen samensmelt

en van vele één maakt.

 

Uit: Belijdenissen v. Augustinus 4,13.

Bron: Werkhofgemeenschap - Berichten

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 HEIMWEE

Midden in het leven van een kunstenaar is er en blijft er en komt er op bepaalde ogenblikken altijd terug het heimwee naar het ideale leven dat niet te verwerkelijken is en vaak mist men het verlangen zich weer ten volle in de kunst te storten en daarvoor zijn krachten weer bij elkaar te rapen.

Vincent van Gogh (Mariakalender)

*  

Het goede overwint altijd

omdat het oneindig veel creatiever is dan het kwaad.

Paul Ricoeur, Frans Filosoof

*

Van de Mariakalender:

 Als je iets goeds ziet,

geef dan een compliment.

Als je iets fouts ziet,

bied dan je hulp aan.

(Nelson Mandela)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Aangeleverd door  vriendin Fiet:

De kunst van te leven is thuis te zijn.

 

* * * * * *

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 27-07-2020 - De zomer-Kraanvogelnieuwsbrief is uitgevlogen, met in de intro de herdenking...  lees meer
  • 16-06-2020 - En toen was de Kraanvogel-nieuwsbrief alweer uitgevlogen, Met o.a. de...  lees meer
  • 17-05-2020 - Ook op 16 mei heerst de coronacrisis nog volop, maar...  lees meer
Plaats een bericht
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.