Nieuwe Liedboek - vierde druk 2013

€ 25,00

Zingen doen we overal. In de kerk, maar ook gewoon thuis. Een goed geestelijk lied is een rijkdom. Door de eeuwen heen zijn er ontelbaar veel gemaakt.
Liedboek BV en ISK hebben met veel zorg een schat aan liederen geselecteerd voor deze nieuwe bundel. Psalmen, lofliederen, dankliederen, gebeden. Oude vertrouwde, maar ook hele nieuwe. Liederen uit andere landen, liederen voor kinderen. Teksten voor gebed en meditatie.

Het nieuwe liedboek is op 25 mei 2013 in de Grote Kerk in Monnickendam gepresenteerd. Sindsdien is het verkrijgbaar in alle (betere)boekhandels. Bestellen kunt u nu alvast! Het nieuwe liedboek heeft nu al een 3e druk (september 2013).

Het vorige liedboek verscheen in 1973. Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom er een nieuw liedboek moet komen, maar deze zijn niet van elkaar te scheiden. Toch is het belangrijk om ze te onderscheiden: vernieuwing (sinds 1973 zijn veel nieuwe liederen verschenen); verbreding (de kerken zijn sinds 1973 pluriformer geworden, door deze diversiteit is er niet alleen behoefte aan andere liederen, maar ook aan andersoortige liederen; verandering (de vorm van de kerkdiensten -de liturgische praktijk- is sinds 1973 veranderd. Deze verandering vraagt om andere zangvormen naast het strofische lied.

Een overzicht (met prijzen) van de diverse uitgaven van deze bundel (voor kinderen, luxe versies, voor koor, etc.) vindt u hier. Er is in twee kleuren een standaardversie gemaakt. Deze 3 standaard-versies (oranje, blauw en v jongeren) kosten € 25,00.