Martien E. Brinkman: Hun God de mijne?

€ 19,90

Brinkman doet een boekje open over...de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhof en Ida Gerhardt. Over hoe vier grote Nederlandse dichters nieuwe woorden zochten voor God, en hun tijd ver vooruit waren. De vraag was: Wat zeg ik, als ik God zeg".  Hun vragen zijn grotendeels ook onze vragen, maar is daarmee huin God ook de onze?

Martien Brinkman is hoogleraar oecumenische/interculturele theologie aan de VU te Amsterdam. Uitg. Meinema, 2014.