P. v. Lammeren / R. v. Rijswijk: Geïnspireerd leven en werken

€ 14,99

Over de vreugde en de vrijhheid van Zijn (ondertitel). De schrijfsters zijn beiden psycholoog en daarnaast afgestudeerd aan de School voor Zijnsoriëntatie van Hans Knibbe. Volgens hen zijn de boeken die de heer Knibbe zelf heeft gepubliceerd over dit onderwerp niet erg toegankelijk voor niet-studenten. In het door hen geschreven boek leggen ze helder de visie en werkwijze uit van Zijnsoriëntatie en de daarbij behorende begeleiding, voor belangstellenden of mensen die overwegen dergelijke begeleiding te zoeken. Ze vermelden dat veel zaken omtrent principes en werkwijzen vereenvoudigd zijn weergegeven en/of buiten beschouwing gelaten.
Het resultaat is inderdaad een zeer eenvoudig boek met theorie en voorbeelden uit de praktijk. Na lezing heeft men een goede indruk over wat Zijnsoriëntatie is en hoe dat in je leven en werk in te passen.

Hans Knibbe, oprichter van de School voor Zijnsoriëntatie, schreef een inleiding bij deze uitgave.

Uitg. Servire, onderdeel van Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 10e druk.