ChogyamTrungpa: De Mythe van vrijheid en het Pad van Meditatie

€ 19,95

In dit boek, dat een bewerking is van voordrachten van Chogyam Trungpa, Rinpoche, wordt het begrip vrijheid binnen de diepzinnige context van het Tibetaanse boeddhisme onder de loep genomen.
Trungpa's unieke vermogen om het wezen van de boeddhistische leer met behulp van hedendaagse Westerse beeldspraak en taalgebruik aanschouwelijk te maken, maakt dit boek tot een van de meest toegankelijke bronnen van kennis omtrent de boeddhistische leer.