Taede A. Smedes: Thuis in de kosmos

€ 12,50 (inclusief 9% btw)

Miljarden jaren geleden ontstond het heelal. De eerste sterren vormden zich en uit hun elementen kwamen planeten voort, waaronder onze Aarde. Niet lang na het ontstaan van de Aarde ontstaat er leven, dat evolueert en waarvan ook de mens een product is. Ons lichaam verraadt nog onze herkomst: 90% van de elementen uit onze lichamen is afkomstig van de eerste sterren.

Dit is het Epos van Evolutie, het natuurwetenschappelijke verhaal waarin verteld wordt over hoe de evolutie van het leven op Aarde ligt ingebed in de evolutie van het heelal. Dit Epos is ook een zingevend verhaal. Smedes stelt dat de mens een speciale plaats inneemt als het organisme waarin de kosmos tot zelfbewustzijn is gekomen. Hij formuleert de contouren van een nieuw wereldbeeld en beschrijft de filosofische en ethische implicaties ervan. Een indringend essay dat, geïnspireerd door wetenschappelijke, filosofische en religieuze inzichten, een radicaal andere manier voorstelt om naar mens en wereld te kijken die tegemoetkomt aan hedendaagse existentiële vragen.

''In het onmetelijke heelal is de aarde nergens te vinden en komt de mens net kijken. Dat schuurt soms met de menselijke behoefte aan zingeving. Nergens voor nodig, aldus theoloog Taede Smedes. Zijn essay scherpt de geest van iedereen die hier wel eens over nadenkt of misschien zelfs mee worstelt. Heerlijk filosofisch leesvoer, niet alleen voor verweesde gelovigen, maar ook voor nihilistische atheïsten.'' - Govert Schilling.

Godsdienstfilosoof en theoloog Taede Smedes exploreert in dit essay van dertien korte hoofdstukken het 'Epos van de Evolutie': het natuurwetenschappelijke verhaal over de geschiedenis van het leven op Aarde en hoe die samenhangt met de evolutie van het heelal. 
Het is geschikt voor mensen, natuurwetenschappelijk onderlegd of niet, die op zoek zijn naar zingeving buiten de traditionele denkkaders om. Bevat literatuurlijst. Gebonden uitgave in pocketformaat; normale druk.

 

Uitg. Amsterdam University Press - febr. 2018