Tomás Halík: Raak de wonden aan - over niet zien en toch geloven

€ 19,99 (inclusief btw)

Tomás Halík verstaat de kunst om in zijn boeken door te dringen tot de mystieke, diepere lagen van het geloof en een scherpzinnig en zelfs humoristisch commentaar te geven op de huidige tijd. Wij kunnen niet in Jezus geloven en 'Mijn Heer!' zeggen zonder ook zijn wonden aan te raken. Dat is de kern van wat Tomás Halík in dit boek betoogt. En: wie de pijn in de wereld niet serieus neemt, kan God niet belijden, vindt hij. 

'Raak de wonden aan' van Tomáš Halík bevat veertien theologisch-filosofische essays over de mystieke diepere lagen van geloof, en een verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristisch commentaar op het huidige tijdsgewricht. De Tsjechische priester en hoogleraar neemt het verhaal van de ongelovige Thomas als uitgangspunt. Het vraagt moed om de wonden van onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, een christelijk geloof dat door die aanraking zelf getekend en gewond raakt.

Tomás Halík (1948) is priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit in Praag en o.a. vertrouweling van president Havel.


Uitg. Kok | Boekencentrum - 2018