Rudolf Steiner: Pasen - het mysterie van dood en opstanding

€ 12,50 (inclusief 9% btw)

Een bundeling van drie voordrachten over de spirituele achtergronden van Pasen. Een vergelijking wordt gemaakt tussen de ontwikkeling van het mediterrane en van het noordelijke christendom. De dagen van graflegging, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn esoterisch van het grootste belang voor het besef van noodzakelijk ten onder gaan als weg naar bovenzintuiglijk herleven. De in de etherische wereld herrezen Christus schenkt ons en de levende aarde de impuls om de machten van het kwaad te overwinnen tot in een verre kosmische toekomst. Met aan het eind een korte beschrijving van de Balder-mythe.

 Rudolf Steiner knoopt aan bij de gang van de seizoenen en hoe vroegere culturen deze processen in de natuur beleefden. De mythe van de Noors-Germaanse zonnegod Balder wordt beschreven als een centraal punt van oriëntatie voor de helderziendheid die in oude tijden nog gemeengoed was. Natuurwezens werden toen nog alom gezien. Het mysterie van dood en opstanding van Christus wordt getoond als een metamorfose van Balders dood, maar wel op een oneindig veel hoger niveau van kosmische betekenis.

 

Uitg. Pentagon - april 2016