René v Loenen en Jeltje Hoogenkamp: In wolken uitgesneden - Liedteksten en schilderijen

€ 18,75 (inclusief btw)

Het boek ‘In wolken uitgesneden’ bevat 71 teksten om te lezen, voor te lezen of te zingen. Elk lied is voorzien van aanwijzingen voor de melodie. Naast Bijbelse en liturgische teksten bevat deze bundel vijftien ‘Bonhoefferliederen’, waaronder de tien inmiddels bekende liedteksten bij Bonhoeffers gedichten.

De dichter heeft zich verder laten inspireren door de spiritualiteit van Etty Hillesum en de theologie van Tomáš Halík. De toon is soms ernstig, soms ironisch of onderkoeld, maar altijd helder en modern. De schilderijen van Jeltje Hoogenkamp weerspiegelen het beeldend taalgebruik van René van Loenen bij herdichtingen van monumentale liederen als ‘Een vaste burcht’ en het ‘Zonnelied’. Verder koos de kunstenares grote liederen uit de wereldliturgie als inspiratie voor haar werk.

 

Uitg. Buijten en Schipperheijn B.V., Drukkerij – april 2020