Hans Stolp: Rudolf Steiner - stichter van een nieuwe cultuur - een biografie

€ 16,50 (inclusief btw)

Rudolf Steiner, stichter van een nieuwe cultuur, biografie  van Hans Stolp, biedt een vernieuwende kijk op de filosofie van deze beroemde grondlegger van de antroposofie. Hoewel we de naam Rudolf Steiner steeds vaker horen, er in rap tempo vrije scholen worden geopend en biologisch-dynamische landbouw volop in de belangstelling staat, weten weinig mensen écht iets af van de persoon en zijn idealen.

Hans Stolp laat met zijn unieke insteek en voorbij de clichés de enorme invloed en levensfilosofie van Steiner zien. Een inspirerend kleinood voor iedereen die nieuwsgierig is geworden.

 

Uitg. VBK Media – 7 april 2020